Szakmai értekezlet és tudásmegosztás a Székesfehérvári Törvényszéken az új Pp. kodifikációjáról

A Székesfehérvári Törvényszék Polgári Kollégiuma 2015. március 13-án szakmai napot – egyben tudásmegosztási fórumot - tartott az új Polgári perrendtartás koncepciójáról. Az írásos anyag a kormány 2015. január 14-én elfogadott koncepciója volt.

Gieszné dr. Boda Orsolya megbízott kollégiumvezető moderálása mellett a téma előadója dr. Ébner Vilmos a törvényszék tanácselnöke volt, aki részt vett a dr. Németh János professzor emeritus által vezetett Polgári Perjogi Kodifikációs Szerkesztőbizottság munkájában.
Dr. Ébner Vilmos bevezetésként kitért a kodifikáció irányaira, nemzetközi összehasonlító - elsősorban német – megoldásokra.
Az új jogintézmények bemutatásában hangsúlyt kapott a gyors és hatékony eljárás biztosítása érdekében megfogalmazott perkoncentráció és együttműködés alapelve, ezek eszközrendszere. Bemutatta – egyebek mellett - a pertárgy fogalmának sajátosságait, az osztott perszerkezet jellemzőit, az anyagi pervezetés elemeit.

A résztvevők nagy érdeklődéssel hallgatták a tanácselnök autentikus előadását, majd több kérdést is feltettek a koncepció egyes megoldásaival összefüggésben.
Az új perrendtartás tervezett legfontosabb szabályozási irányainak, elemeinek, felvázolása nagymértékben megkönnyítette a hallgatóságnak a kormány által elfogadott koncepció, mellékletekkel együtt mintegy százoldalas anyagának feldolgozását.

Székesfehérvár, 2015. március 16.