Szakmai fórum a Fővárosi Törvényszéken a reintegrációs őrizetről

A Fővárosi Törvényszék Büntető Kollégiuma szeptember 20-án a reintegrációs őrizet gyakorlati tapasztalatairól szakmai fórumot tartott a Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézetnek és a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságának a reintegrációs őrizet végrehajtásában közreműködő vezetői és bv. pártfogó felügyelői, valamint a Büntetés-végrehajtási Csoport bv. bírái és bírósági titkárai részvételével. 
 
A jogintézménnyel kapcsolatos kedvező tapasztalatok elismerése mellett a résztvevők egyeztettek a reintegrációs őrizet tartamának eredményes eltelte érdekében alkalmazandó általános magatartási szabályokról, az elítéltek társadalmi visszailleszkedését elősegítő munkavégzés jellegéről és azok ellenőrizhetőségéről, továbbá arról, hogy a bv. pártfogó felügyelők milyen adatokkal segíthetik a reintegrációs őrizet elrendelésével és módosításával kapcsolatos bírósági döntéseket. A bv. bírák és bírósági titkárok részletes tájékoztatást kaptak az elektronikus távfelügyeleti rendszer működéséről és reintegrációs őrizettel kapcsolatos legfrissebb országos adatokról.
 
 
Budapest, 2016. szeptember 21.