Szakmai konzultáció a Gyámhivatallal Kecskeméten

A Kecskeméti Járásbíróság elnökének szervezésében a bíróság polgári ügyszakos bírái és titkárai 2015. május 11. napján, rendes havi értekezletük keretében szakmai konzultációt tartottak a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatala mint gyermekvédelmi és gyámügyi feladatkörében eljáró járási hivatal képviselőivel (dr. Polyák Zsuzsanna, László Anikó, Gárdonyiné Kollár Márta).

A közvetlen társszervi meghívás és a megbeszélés apropója a közigazgatásban bekövetkezett jogutódlás, az új Ptk., valamint a  Gyámügyi Osztály és a bíróság feladata, szerepe a gondnokság alá helyezési, kapcsolattartás és az apaság, származás megállapítása iránti egyéb perekben volt.

A meghívott vendégek és a bírák az értekezlet keretében egyeztették szakmai nézeteiket, megvitatták az aktuális gyakorlati kérdéseket és jogalkalmazási problémákat. A konzultáció végén a résztvevők elégedetten állhattak fel, mivel ezen kötetlen megbeszélés eredményeként a felek jövőben még hasznosabban és sikeresebben tudnak együttműködni.

Kecskemét, 2015. május 13.