Szakmai segítség a járásbírósági vezetők számára

Segítségnyújtás a járásbírósági vezetőknek az Igazgatási Szabályzat alkalmazásához, valamint javaslattétel a szabályzat kapcsán felmerülő, a bírákat terhelő adminisztratív terhek csökkentésére. Egyebek mellett ez a fő feladata a 2016 februárjában létrehozott Járásbírósági Igazgatási Munkacsoportnak. A testület javaslatot tesz a járásbírósági vezetők képzésére vonatkozóan is. 
 
A munkacsoport megalakulását követően elkészítette a munkatervét majd országos szintű, elektronikus kérdőíveket készített a járásbírósági vezetők képzésének állapot- és igényfelmérésére és igazgatási ismereteinek állapotfelmérésére vonatkozóan. A válaszok alapján elmondható, hogy a vezetők 85%-ban irodavezetőt, 43 %-ban pedig bírót vonnak be az igazgatási feladatok ellátásába. Az elektronikus nyilvántartási rendszereket jellemzően, 77%-ban az ítélkezés időszerűségénél hasznosítják. A válaszadók 77%-a képzés, 62%-uk a jó gyakorlatok, 54%-uk pedig az iratminták területén kérne segítséget. 
 
Budapest, 2016. október 11.