Szakmai tanácskozás a Szolnoki Törvényszéken a devizahiteles ügyek intézéséről

Az Országos Bírósági Hivatal elnökének felhívására a Szolnoki Törvényszék elnöke, hasonlóan hazánk valamennyi törvényszéki elnökéhez részletes intézkedési tervet készített a  Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi határozatával kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről szóló 2014. évi XXXVIII. törvényben rögzített elszámolás szabályairól és egyes egyéb rendelkezésekről szóló 2014. évi XL. törvény (DH 2 törvény) szerinti elszámolások felülvizsgálatával kapcsolatos nemperes eljárások időszerű és szakszerű lefolytatása, valamint a közvélemény ezen eljárásokkal kapcsolatos minél szélesebb körű tájékoztatása érdekében.
 
A fenti intézkedési tervben foglaltaknak megfelelően a Szolnoki Törvényszéken 2015. június 29-én témaspecifikus szakmai tanácskozás megtartására került sor, melyen a megye ún. devizahiteles ügyeket intéző bírái, bírósági titkárai és bírósági ügyintézői mellett díszvendégként vett részt Dr. Séllei Imre, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Ügyvédi Kamara elnöke. 
 
A konzultatív tanácskozást Dr. Kis István, a Szolnoki Törvényszék civilisztikai kollégiumvezetője nyitotta meg, majd Dr. Nánásiné dr. Szabó Róza és Dr. Sándorné dr. Nagy Erika törvényszéki tanácselnökök foglalták össze a DH 2 törvény szerinti elszámolások felülvizsgálatával kapcsolatos nemperes eljárások legfontosabb szabályait. Az előadók emellett kitértek az ún. devizahiteles perekkel kapcsolatos aktualitásokra is. Az előadásokat követő szakmai diskurzus során a résztvevők megvitatták az elhangzottakat, és közösen kerestek választ a felmerült vitás kérdésekre.
 
A tanácskozáson díszvendégként résztvevő Dr. Séllei Imre, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Ügyvédi Kamara elnöke felszólalásában a vonatkozó eljárási szabályok specialitására hívta fel a figyelmet, ami – mint mondta - az ügyvédi kar számára is fokozott felkészülést igényel.
 
Záróbeszédében Dr. Kis István kollégiumvezető jelezte, hogy a közeljövőben a szakmai közvélemény és az állampolgárok minél szélesebb körű és pontosabb tájékoztatása érdekében a törvényszék internetes honlapján a DH 2 törvény szerinti elszámolások felülvizsgálatával kapcsolatos nemperes eljárások legfontosabb eljárási jellemzőit összefoglaló tájékoztatót tesznek közzé. Emellett a törvényszék sajtóközlemények és sajtótájékoztatók útján is törekszik majd a közvélemény megfelelő tájékoztatására. 
 
Szolnok, 2015. július 2.