Szakmai tanácskozás a Szolnoki Törvényszéken a hatékony és időszerű ítélkezésről

Az Országos Bírósági Hivatal elnökének felhívására a Szolnoki Törvényszék elnöke, hasonlóan hazánk valamennyi törvényszéki elnökéhez részletes intézkedési tervet készített a szolgáltató, minél hatékonyabb és időszerűbb ítélkezési tevékenységet folytató bíróság megvalósítása érdekében.
 
A fenti intézkedési tervben foglaltaknak megfelelően a törvényszéken 2015. szeptember 21-én Jász-Nagykun-Szolnok Megye polgári ügyszakos bírái és bírósági titkárai többségének részvételével egész napos szakmai tanácskozás (workshop) megtartására került sor.
 
A reggeli regisztrációt követően Kissné dr. Szabó Judit, a Szolnoki Törvényszék elnöke tartott gondolatébresztő előadást a hatékony és időszerű ítélkezés jelentőségéről, és a bírósági szervezet társadalmi elfogadottságában betöltött szerepéről. Majd a nap további részében két csoportban, Kissné dr. Szabó Judit a törvényszék elnöke és Gyöngyné dr. Kovács Gabriella törvényszéki bíró moderátorok instruálásával folytatódott a tanácskozás.
 
A délelőtt során, a Kissné dr. Szabó Judit törvényszéki elnök által irányított csoportban a kollégák a minél hatékonyabb és időszerűbb ítélkezés megvalósítása érdekében a tárgyalás előkészítés, kitűzés, a tárgyalási felkészülés, tárgyalásvezetés és jegyzőkönyvvezetés, valamint a határozathozatal és határozatszerkesztés helyes gyakorlatáról folytattak hasznos szakmai diskurzust. Gyöngyné dr. Kovács Gabriella törvényszéki bíró csoportjában pedig a perbeli jog-, és cselekvőképesség vizsgálatáról, a Pp. 3.§ (3) bekezdésében foglaltakról és az ahhoz kapcsolódó hatályon kívül helyezési gyakorlatról, a szakértői bizonyítás egyes kérdéseiről, különös tekintettel a szakértő sürgetéséről és a kikényszeríthetőségről tanácskoztak.
 
A délután folyamán a csoportok váltották egymást, így valamennyi résztvevő mindkét témakörcsokorban megoszthatta szakmai tapasztalatait, és hasznos, a mindennapi ítélkező tevékenység időszerűségét és hatékonyságát elősegítő gyakorlati tudással lehetett gazdagabb.
 
Szolnok, 2015. szeptember 22.