Századnyi katonai ülnök mondta el az eskü szövegét a Fő utcában

Száztíz katonai ülnök tette le esküjét 2015. május 28-án a Fő utcában, a Fővárosi Törvényszék Katonai Tanácsának épületében. A díszteremben seregnyi - a Magyar Honvédségnél és rendvédelmi szerveknél hivatalos szolgálati viszonnyal rendelkező - tiszt hangjától zengett a terem, amint megismételték dr. Tóth Gyula, a Fővárosi Törvényszék elnökhelyettese által elmondott eskü szövegét.

Az elkövetkezendő négy évben a katonai büntetőeljárásban eljáró ülnöki munkában tíz dandártábornok lesz jelen, és a száztíz főből tizenkilenc tiszt már a második, harmadik ciklusát tölti. Dr. Tóth Gyula elnökhelyettes megtisztelőnek tartotta a katonai ülnökökkel való együttműködést a Fővárosi Törvényszéken folyó  katonai büntető eljárásban. Elmondta, hogy a katonai tanácsokban az ülnökök jelenléte, szaktudása és tapasztalata segíti a munkát és növeli a bíróság tekintélyét. A Fővárosi Törvényszék elnökhelyettese felhívta az ülnökök figyelmét a 2015. január 1-jétől hatályos bírói Etikai Kódexre, amely a független és feddhetetlen bírákból álló átlátható bírósági rendszer alapjait rögzíti. Ezek az irányelvek nem csak a tisztség gyakorlása közben, hanem a magánéletben is irányadóak. Az elnökhelyettes sok sikert  kívánt a katonai ülnökök munkájához.

Dr. Tóth Szabolcs hadbíró őrnagy, a Fővárosi Törvényszék Katonai Tanácsának csoportvezető bírája köszöntötte az állománygyűlésen szavazással megválasztott, s immáron esküt tett katonai ülnököket, és pár szóban ismertette a tevékenységükkel járó szakmai együttműködés alapjait, majd eredményes munkát kívánt számukra a katonai igazságszolgáltatás épületében.

Budapest, 2015. június 8.