A Szegedi Törvényszék valamennyi járásbírósága csatlakozott a Nyitott Bíróság programhoz

A Nyitott Bíróság program 2012 őszén indult a Szegedi Ítélőtábla és a Szegedi Törvényszék, valamint a programban résztvevő 5 szegedi középiskolával kötött együttműködés alapján. A program célja, hogy a középiskolás generációt az életkori sajátosságoknak megfelelően tájékoztassa az alapvető jogi ismeretekről, a jogintézményekről, az őket érintő jogi témájú kérdésekről, valamint megismertesse őket a  bírósági szervezetrendszer működésével, ezáltal is növelje az igazságszolgáltatásba vetett bizalmat.
 
A közel 2,5 éve sikeresen működő program keretében bírák és igazságügyi alkalmazottak tesznek rendszeres látogatást középiskolák osztályfőnöki, illetve társadalomismereti óráin, ahol a diákokkal alapvető polgári jogi, büntetőjogi, alkotmányjogi ismereteket osztanak meg. Ezen túlmenően évente megrendezésre kerülő perszimuláción, valamint az érdeklődő diákok tárgyalásokon is részt vehetnek. A program sikerét mutatja, hogy 2014. november 3-án a bírósági szervezetrendszerhez a Csongrád Megyei Főügyészség is csatlakozott.
 
Az eltelt közel 2,5 év tapasztalatai a szegedi középiskoláktól érkező visszajelzések nyomán egyre nagyobb igény mutatkozott arra, hogy ne csak a szegedi székhelyű középiskolák diákjai vehessenek részt ebben a programban, így a Szegedi Törvényszék elnöke célul tűzte ki a Nyitott Bíróság program kiterjesztését a Szegedi Törvényszék illetékességi területén működő valamennyi járásbíróságra.
 
Mindennek keretében a Szegedi Törvényszék elnöke 2015. április hó 10. napján a Hódmezővásárhelyi Járásbíróságon együttműködési megállapodást írt alá a csongrádi Sághy Mihály Szakképző Iskola, Középiskola és Kollégium, a hódmezővásárhelyi Németh László Gimnázium és Általános Iskola, a makói József Attila Gimnázium, a szentesi Horváth Mihály Gimnázium és Szakközépiskola képviselőivel. A programhoz a fentieken túl a hódmezővásárhelyi Eötvös József Szakképző Iskola, valamint a makói Juhász Gyula Református Gimnázium és Szakközépiskola is csatlakozott.
 
A sajtótájékoztatóval egybekötött együttműködési  megállapodás aláírását megelőzően a középiskolák képviselőinek lehetősége nyílt a Hódmezővásárhelyi, a Makói, a Csongrádi és a Szentesi Járásbíróságok elnökeivel egyeztetni a program részletes megvalósításáról, a jövőbeni együttműködés részleteiről.
 
Mint azt dr. Tárkány-Szűcs Babett, a Szegedi Törvényszék elnöke kiemelte, külön öröm számára az, hogy a szegedi középiskolákkal folytatott együttműködés sikere nyomán további középiskolák kapcsolódnak be a programba, és immáron nem csak a szegedi székhelyű járásbíróságok, hanem a megyében működő valamennyi járásbíróság bírái és igazságügyi alkalmazottai is aktívan részt vesznek a programban, amelyet kiemelten fontosnak értékelt a felnövekvő generáció jogtudatosságra és normakövető magatartásra nevelése és a bírósági szervezetrendszer megismertetése körében.
 
Mint azt az aláírást követően elmondta, a Szegedi Törvényszék továbbra is örömmel fogadja további középiskolák jelentkezését a programban való részvételre.
 
Szeged, 2015. április 10.