Szekszárd az együttműködés magasabb szintjére lépett

Együttműködési megállapodás aláírására került sor az igazságszolgáltatásban közreműködő társszervezetekkel a Szekszárdi Törvényszéken Az Országos Bírósági Hivatal elnöke által meghirdetett „Fenntartható Fejlődés Program” keretében a Szekszárdi Törvényszék által vállalt, a külső kommunikáció fokozására irányuló operatív célkitűzés teljesítése érdekében együttműködési megállapodások megkötésére került sor 2016. október 25. napján a törvényszék részéről az igazságszolgáltatásban közreműködő társhatóságokkal, hivatásrendekkel.
 
 
 
Az informálisan már meglévő közös együttműködés fokozását, írásos formába öntését szolgáló ünnepélyes találkozón részt vett dr. Magyar Pál, a Tolna Megyei Főügyészség főügyésze, Soczó László alezredes, a Tolna
Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet parancsnoka, dr. Soczó László r. dandártábornok, rendőrségi főtanácsos, a Tolna Megyei Rendőrfőkapitányság megyei rendőr-főkapitánya, dr. Nőt László ügyvéd, a Tolna Megyei Ügyvédi Kamara elnöke, dr. Horváth Kálmán kormánymegbízott, a Tolna Megyei Kormányhivatal vezetője, illetőleg a Szekszárdi Törvényszék részéről dr. Csullag Józsefné elnök, dr. Farkas László elnökhelyettes, dr. Domonyai Alexa büntető kollégiumvezető, dr. Csábráki Hajnalka polgári-gazdasági-közigazgatási-munkaügyi kollégiumvezető, illetve dr. Andódi László törvényszéki bíró, a „Nyitott Bíróság” program koordinátora.

Az találkozó első részében a törvényszék elnöke a hivatásrendek igazságszolgáltatásban és jogállamiságban betöltött szerepének hangsúlyozásával köszöntötte a megjelenteket, majd röviden tájékoztatást nyújtott a „Fenntartható Fejlődés Program”-ról, amelynek rendeltetése a bíróságok egységesített stratégiai céljainak elérése, egy belső tudáson alapuló fejlődés elősegítése a költséghatékonyság elve mentén a saját személyi állomány aktív közreműködésével, illetőleg ezek elérése érdekében bevezetett proaktív kezdeményezések, munkaszervezési megoldások elismerésének lehetővé tétele. A törvényszék elnöke kiemelte, hogy a megjelent társzervek és a bíróságok között az igazságszolgáltatás területén eddig is gördülékeny kapcsolattartás volt jellemző, de a fenti célkitűzések megvalósítása ezen együttműködési formák dokumentálását, írásbeli megállapodásban való rögzítését tették indokolttá.
 
Az együttműködési megállapodások megkötésének főbb céljait az elnök az igazságszolgáltatás magas színvonalának változatlan fenntartásában, illetőleg fejlesztésében jelölte meg, amelyhez új elemként járul hozzá a „Nyitott bíróság” program bevonása révén az iskolai hallgatók jogkövető életmódra való nevelésének törekvése is. Az együttműködés további alapját képezi a társzervek és a bíróság közötti kölcsönös szakmai támogatás biztosítása is, amelynek fórumai között említhető a törvényszéken évente rendszeresen megtartásra kerülő szabálysértési konferencia, a büntetés-végrehajtásban érintett szervek szakmai értekezlete, illetőleg az ügyvédség meghívása a bíróság egyes szakmai rendezvényeire, az ítélkezés fejlesztését célzó előadásaira, konzultációira. Megemlítendő továbbá az együttműködés formájaként a bírósági fogalmazó-képzésben történő segítségnyújtás is.
 
A rendezvény második felében a megjelent hivatásrendek, illetve a törvényszék képviselői aláírásukkal látták el a már előre elkészített, együttműködési megállapodásokat tartalmazó okiratokat, amelyet követően a törvényszék elnöke megvendégelte a résztvevőket, egyben reményét fejezte ki a további sikeres
együttműködés kapcsán.
 
Szekszárd, 2016. október 25.