Szervezetfejlesztés a Miskolci Törvényszéken

 
A Miskolci Törvényszék az Új Széchenyi Terv Államreform Operatív Program támogatási rendszerének keretében meghirdetett  „Szervezetfejlesztési program államigazgatási és igazságszolgáltatási szervek számára” megnevezésű, ÁROP-1.2.18/A-2013. azonosító jelű projekt keretében 29 millió forint támogatásban részesült. 
 
A Miskolci Törvényszék a 2013. december 4. és 2014. június 30. között megvalósuló projekt során célul tűzte ki középtávú intézményi stratégiai céljainak továbbfejlesztését, - a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség megbízásából kidolgozott módszertanok felhasználásával - öt (Teljesítménymenedzsment, Folyamatoptimalizálás, Tudásmegosztás, Minőségirányítás, Változáskezelés) beavatkozási területen a belső működés hatékonyságának növelését. A módszertanok alapján felmérésre került a Miskolci Törvényszék szervezetének jelenlegi helyzete és meghatározásra kerültek a fejlesztések lehetséges irányai.
 
A projekt kidolgozásában a Miskolci Törvényszék területén szolgálatot teljesítő 24 bíróból, valamint igazságügyi alkalmazottból álló 6 munkacsoport vett részt egy külső szakértő bevonásával, a munkacsoportok munkáját 3 fős Projekt Irányító Bizottság felügyelte. A projekten belül került aktualizálásra a Miskolci Törvényszék esélyegyenlőségi terve is.
 
A Miskolci Törvényszék 2014. június 13-án tartotta meg a projekt záró rendezvényét, mely során a munkacsoportok vezetői ismertették a projekt és a munkacsoportok eredményeit, ezek ismeretében pedig intézkedési javaslatokat tettek a törvényszék elnöke részére. 
 
2014. június 13.