Szervezetfejlesztés a Tatabányai Törvényszéken

A Tatabányai Törvényszék 27 millió forint vissza nem térítendő uniós támogatást nyert az Új Széchenyi Terv Államreform Operatív Program „Szervezetfejlesztési program államigazgatási szervek számára” című konstrukció keretében, melyből a „Szervezetfejlesztési program a Tatabányai Törvényszéken” című projektet valósított meg

A Tatabányai Törvényszéken 2014. január 20. és június 30. közötti időszakra tervezett szervezetfejlesztési projekt keretében öt munkacsoport tekintette át a Törvényszék jelenlegi működési struktúráját. Az egyes munkacsoportok tevékenységét külső szakértők segítették.

A Teljesítménymenedzsment munkacsoport kidolgozta a szervezet céljainak megvalósulását mérő mutatószámok - indikátorok - rendszerét. A Folyamatmenedzsment munkacsoport a polgári első fokú ítélkezés folyamatát tekintette át és optimalizálta annak érdekében, hogy a bírósághoz forduló ügyfelek jogvitái mielőbb rendezhetők legyenek. A Tudásmenedzsment munkacsoport korszerű tudásbázis kialakításával a törvényszék dolgozói számára teremtett munkavégzésüket megkönnyítő, hatékonyabbá tevő információs csatornát. A Szervezeti önértékelés munkacsoport a törvényszék dolgozói véleményének figyelembevételével intézkedési javaslatokat dolgozott ki az ügyfél centrikus és hatékony ítélkezési munka megvalósítása érdekében. A Változásmenedzsment munkacsoport pedig a fent említett munkacsoportok tevékenységét hangolta össze.

Az intézkedési javaslatok megvalósítására a projekt lezárását követően kerül sor.

Pályázat azonosító száma: ÁROP-1.2.18/A-2013-2013-0064
Pályázat címe: Szervezetfejlesztés a Tatabányai Törvényszéken

A Tatabányai Törvényszék szervezetfejlesztésével kapcsolatosan bővebb információkat a törvényszék oldalán olvashatnak.