Szervezetfejlesztési Program záró rendezvénye a Székesfehérvári Törvényszéken

A törvényszék projektmenedzsmentje 2014. június 20-án mutatta be a szervezet tagjainak, ezen belül a jelen lévő bírósági egységek igazgatási, szakmai vezetőinek az ÁROP-1.2.18/A.-2013. Szervezetfejlesztési pályázat keretében kidolgozott eredménytermékeket és az ahhoz kapcsolódó intézkedési javaslatokat. 
 
A prezentációkat a munkacsoportok vezetői, tagjai tartották, Dr. Gerber Tamás a törvényszék elnöke, projektfelelős és Müllerné dr. Hradszky Erzsébet projektmenedzser felvezetése mellett.
 
A Teljesítménymenedzsment munkacsoport beszámolójából a résztvevők megismerhették a fejlesztési módszertan szerinti munkafázisokat, az intézmény-fejlesztési célok kijelölésének folyamatát. Tájékoztatást kaptak a fejlesztés során kidolgozott öt teljesítmény-indikátorról, az általuk mérhető szervezeti teljesítményről, valamint a büntető és a polgári ügyszak számára kidolgozott eljárási protokollokról és iratmintákról.
 
A Folyamatoptimalizálási menedzsment a mérlegelési jogkörben meghozott bírói döntések hatását vizsgálta a költségmentességi ellátmányt terhelő kifizetésekre, továbbá az éves szabadság kivételének menetét. A szabadság nyilvántartás rendszerére egy szoftver kidolgozása a cél, annak szempontjaira is megfogalmazódtak az elvárások. A szabadság nyilvántartásnak illeszkednie kell a vezetői információs rendszerhez, a szabadságok nagy hányadának az ítélkezési szünetre kell esnie, a bírák és az adminisztratív dolgozók szabadságát össze kell hangolni.
 
A szervezetfejlesztési projekt Tudásmenedzsment beavatkozási területén belül a bíróság a belső kommunikáció és tudásmegosztás egy-egy fóruma fejlesztését vállalta. A projekt keretei között egy, a helyi képzés rendszerére felfűzött éves workshop sorozat megszervezése fogalmazódott meg. Ennek célja, hogy a speciális tudással rendelkező kollégák szervezett keretek között oszthassák meg ismereteiket a munkatársakkal. Emellett igény jelentkezett egy szélesebb körű és mélységű belső fórumrendszer kialakítására a Novell rendszerre építve. A kialakított VIBE felület nemcsak a szakmai anyagok megosztására kínál lehetőséget, hanem a feltöltött dokumentumok értékelésére és ahhoz kapcsolódó szakmai vitára is. 
 
Az Önértékelési munkacsoport a CAF-2013. minőségirányítási modellt dolgozta ki a szervezetre. Annak alapján intézkedési terv készült, amely már a következő értékelés időpontját is meghatározta: 2016. áprilisára. Az elkészült minőségirányítási modellt a KIM központi rendszere befogadta, arról igazolást állít ki a szervezetnek. A minőségirányítási rendszeren belül ügyfél-elégedettség mérésre is sor került, amely az ügyfélszolgálati irodákon, panasznapon megjelent ügyfelek körén kívül a Fejér Megyei Ügyvédi Kamarára is kiterjedt. Az ügyfél elégedettség alapján a szervezet összeállította a saját ügyfélkartáját.
 
A Változáskezelési munkacsoport a Nyitott bíróság program fejlesztésének lehetőségeit vizsgálta a szervezeten belül, különös tekintettel a Klebelsberg Intézményirányító Központtal 2013. novemberben megkötött együttműködési megállapodás végrehajtására. A változáskezelési menedzsment 2014. április 4-én a bírók részére már tartott egy workshopot, a záró rendezvényen pedig az intézkedési terv javaslat is bemutatásra került.
 
A zárórendezvény egyben a pályázatban vállalt tudásmegosztás 2. szintjét is teljesítette. 
 
Székesfehérvár, 2014. június 20.