"Szolgáltató Bíróság": „Civil Nap” a Fővárosi Törvényszéken

A 2015. november 26-án tartott rendezvény legfőbb célja az volt, hogy felhívja a civil szervezetek figyelmét 2016. március 16-ig őket terhelő jogszabályi kötelezettségekre. Eddig van lehetőségük arra, hogy a létesítő okiratukat megfeleltessék a 2014. március 15-én hatályba lépett új Polgári Törvénykönyv rendelkezéseinek.

Az Országos Bírósági Hivatal elnöke által meghirdetett „Szolgáltató Bíróság” program keretében a Fővárosi Törvényszék Polgári Kollégiumának Civil és Egyéb, Cégnek Nem Minősülő Szervezeteket Nyilvántartó Csoportja második alkalommal rendezett fórumot „A civil szervezetek nyilvántartásának aktuális kérdései” címmel az általa nyilvántartott civil szervezetek számára. A tájékoztatót dr. Illés Krisztina a Polgári Kollégium kollégiumvezető-helyettese, az előadásokat pedig dr. Kun Péter felkért csoportvezető, és dr. Pócza Judit csoportvezető-helyettes bírósági titkár tartották.

Felhívták a civil szervezetek képviselőinek figyelmét arra, hogy minél előbb tegyenek eleget jogszabályi kötelezettségüknek, hiszen ez számukra is előnyös a jogszabály által biztosított új lehetőségek miatt.

Az egyesületekre és az alapítványokra vonatkozó jogszabályi rendelkezések ismertetése mellett a tájékoztató kitért leggyakrabban felmerülő problémákra is. Emellett hangsúlyozták az elektronikus kapcsolattartás lehetőségét, amely jelentősen gyorsítja az eljárást. Felhívták a figyelmet az OBH által rendszeresített sablonok és iratminták kitöltési problémáira, hiányosságaira.

Az elhangzott tájékoztatókon túl, a résztvevők a helyszínen feltett kérdésekre is választ kaptak.

A visszajelzések szerint a találkozó színvonalas és nagyon hasznos volt.

A Fővárosi Törvényszék fontosnak tartja a civil szervezetekkel való kapcsolattartást és erre a továbbiakban is nyitott.

Budapest, 2015. november 27.