Szombathelyen ülésezett az Észak-dunántúli Közigazgatási és Munkaügyi Regionális Kollégium

Az Észak-dunántúli Közigazgatási és Munkaügyi Kollégium 2015. november 13. napján tartotta meg teljes kollégiumi ülését. A 2016. évi munkaterv elfogadása és a kollégium ügyrendjéről tartott vélemény-nyilvánító szavazást követően dr. Vilimszky Anna kollégiumvezető-helyettes tartott előadást az üzletszerűség adójogi kérdéseit illetően. Előadásában elhelyezte a „jogi térképen” az üzletszerűség fogalmát, majd részletesen foglalkozott az ingó és ingatlan értékesítéssel kapcsolatos jogszabályi változásokkal is.
 
Az ingó értékesítés kapcsán megemlítette az e-kereskedelemmel kapcsolatos, napjainkban aktuálissá vált adójogi problémákat is. Foglalkozott a Kúria 3/2013. KMJE határozatával is, mely keletkezésének történetét Mudráné dr. Láng Erzsébet kúriai kapcsolattartó is felelevenítette. A kúriai kapcsolattartó felhívta a figyelmet az Európai Unió Bíróságának C-424/14. számú, Balogh Jácint Gábor ügyben hozott ítéletére, mely lényegében a 3/2013. KMJE határozatban foglaltakat erősítette meg. 
 
Ezt követően dr. Vilimszky Anna kollégiumvezető-helyettes asszony tartott előadást a közigazgatási ügyszakot érintő hatályon kívül helyezési gyakorlatról, illetve a nem felülvizsgálható határozatok vizsgálatából levont következtetésekről. A kúriai hatályon kívül helyezési gyakorlat kapcsán Mudráné dr. Láng Erzsébet ismertette a Kúria által figyelembe vett szempontokat, illetve statisztikai adatokat. 
 
A földforgalmi törvény kapcsán dr. Varga András, európai jogi szaktanácsadó előadta, hogy kötelezettségszegési eljárásra hivatkozással nem indokolt a perek tárgyalását felfüggeszteni, illetve önmagában az Alapjogi Charta megsértésére nem lehet hivatkozni (másodlagos uniós joganyag nélkül) az Európai Unió Bírósága előtt. A kollégiumi tagok többségének álláspontja szerint a haszonélvezeti jog törlésével kapcsolatos perekben az ingatlan tulajdonosát nem kell kötelezően értesíteni a beavatkozás lehetőségéről, ugyanis nem ellenérdekű ügyfél. Az alperesi beavatkozó szakhatóság jogutódlásának kérdésében a kollégium nem tudott egységes választ adni, a kérdés várhatóan felvetésre kerül a Közigazgatási Bírák Országos Egyesületének ülésén is. 
 
A kollégiumi ülés zárásaként dr. Szőke Zoltán kollégiumvezető ismertette a munkaügyi perekben tartott bíró előtti egyeztetés német jogi szabályozását – támaszkodva az e témában kutatómunkát végző dr. Hanyu Henrietta ügyvéd, munkajogi szakjogász által készített összefoglalóra is. Végül az Mt. módosításáról szóló tervezet mindennapi jogalkalmazási gyakorlatot is érintő változásait ismertette.  
 
Szombathely, 2015. november 18.