A Szombathelyi Törvényszéken megtartották összbírói értekezletüket a Vas megyei bíróságok

Április 30-án a Szombathelyi Törvényszéken megtartott összbírói értekezlet a Vas megyei bíróságok 2013. évi munkáját értékelte, továbbá elhangzottak az idei évre kitűzött feladatok is. Az értekezleten részt vett dr. Handó Tünde az Országos Bírósági Hivatal elnöke, dr. Havasiné dr. Orbán Mária a Győri Ítélőtábla elnöke, dr. Gerber Tamás a Székesfehérvári Törvényszék elnöke, az Országos Bírói Tanács tagja és az OBH Elnöki Kabinet részéről dr. Rékási Anna és Homolya Szilvia.

Dr. Andor Szabolcs a törvényszék elnöke többek között beszámolt az ügyforgalmi adatokról, ezen belül arról, hogy a megyét illetően 33 %-kal nőtt az érkezett ügyek száma az előző évhez képest. Kiemelte, hogy a járásbíróságokon, civilisztika ügyszakban az ügyek 93-94%-a első fokon jogerősen befejeződik, míg a büntető ügyszakban ez az arány 89 %, ahogy hasonlóan kitűnőnek mondható a törvényszéki mutató. Célként említette a magas színvonalú, időszerű ítélkezésen túl, a humán erőforrás optimális elosztását, a központi szabálysértési bíróság létrehozását, továbbá a „Nyitott bíróság” program folytatását, a gyermekbarát igazságszolgáltatás, a tanúgondozás és a mediáció körében további fejlesztéseket.

Dr. Handó Tünde, az OBH elnöke többek között felhívta a figyelmet a harmadik hatalmi ágból fakadó felelősségre, a kollégális együttműködésre, a társadalom bizalmának megerősítésére. Elmondta, hogy a bíróságok fontos feladatát képezi olyan új generáció nevelése, akik tisztában lesznek a bíróságok működésével, megértik azok döntéseit. Szólt arról is, hogy a bírósági tényleges munkateher  megállapításához további reformok és együttműködés szükséges. Átadta dr. Andor Szabolcsnak a törvényszéki elnöki és dr. Tóth Ferencnek a Szombathelyi Törvényszék Polgári-Gazdasági-Közigazgatási és Munkaügyi Kollégium vezetőjének a kinevezési okmányt.

dr. Havasiné dr. Orbán Mária elismeréssel szólt a minőségi ítélkezési munkáról, továbbá a törvényszék kettő európa jogi szaktanácsadójának tevékenységéről és a Győri Ítélőtáblával való együttműködés továbberősítésének lehetőségeit ajánlotta fel.

Dr. Gerber Tamás beszédében kiemelte a Székesfehérvári és a Szombathelyi Törvényszék közötti hatékony együttműködést, továbbá az OBT működéséről, feladatköréről adott tájékoztatást, köztük az etikai kódex megalkotásának menetéről.

Az értekezletet követően sajtótájékoztató volt, majd ezután a sajtó képviselőinek részére bemutatásra került a törvényszék gyermekmeghallgató szobája.

Szombathely, 2014. május 5.