Tájékoztató a civil szervezetek elektronikus beadványairól

Tájékoztatjuk, hogy 2015. január 1-jét követően a beadványokat egy példányban az elektronikus útra kötelezett kérelmező esetében elektronikus úton, ÁNYK űrlapon kell benyújtani az Ügyfélkapun keresztül az Országos Bírósági Hivatalnak. 
 
A közhasznú szervezetté minősítés iránti kérelmet kizárólag elektronikus úton lehet előterjeszteni, s az eljárásban a kérelmező a beadványokat kizárólag elektronikus úton nyújthatja be. Az Országos Bírósági Hivatalnak a civil szerveztek beszámolóinak feldolgozására, nyilvántartására van hatásköre, ezért kérjük, hogy a közhasznú szervezetté minősítés iránti kérelmükkel kapcsolatban szíveskedjenek a szervezetet bejegyző illetékes törvényszékhez fordulni.
 
Az elektronikus útra nem kötelezett kérelmező beszámolóját választása szerint elektronikus úton is benyújthatja.
 
A beszámoló elektronikus úton való megküldése esetén - mivel azt elektronikus aláírással nem kell ellátni - amennyiben beküldőként nem a szervezet képviseletére jogosult személy jár el, csatolni kell a képviselő részéről a beküldő személy részére adott teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást is. 
 
Felhívjuk a könyvelők figyelmét, hogy a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál történő eljárásra szóló meghatalmazás, illetve az arról szóló igazolás a civil szervezeti beszámoló OBH általi közzétételéhez való jogosultságát nem igazolja, az ő esetükben is szükség van teljes bizonyító erejű magánokiratban foglalt meghatalmazásra.
 
Budapest, 2015. április 30. 
 
Az Országos Bírósági Hivatal 
Sajtó- és Kommunikációs Osztálya
 
Előzmények: