Tájékoztató a rezsicsökkentéssel és a fogyasztóvédelemmel kapcsolatos egyes törvények módosításáról szóló törvény kihirdetéséről

A rezsicsökkentéssel és a fogyasztóvédelemmel kapcsolatos egyes törvények módosításáról szóló T/13629. sz. törvényjavaslat, amely a társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény (Tt.) 27/A.§-át, illetve 42.§ (1) bekezdését módosította a jegyző társasházak feletti törvényességi felügyelete részletszabályainak beiktatásával, 2014. évi XI. sz. törvényként a Magyar Közlöny 22. számában 2014. február 17-én kihirdetésre került.
 
A Tt. módosítása a kihirdetést követő napon, 2014. február 18. napján hatályba lépett.
 
A T/13629. sz. törvényjavaslatról szóló részletes tájékoztató 2014. február 14. napján az intraneten, a rövidített tájékoztató pedig 2014. február 17. napján az interneten megjelent.