Tanúgondnoki konferencia a Szegedi Törvényszéken

2015. december 9. napján a tanúgondozás intézményével kapcsolatos egységes gyakorlat kialakítása, illetőleg biztosítása érdekében dr. Tárkány-Szűcs Babett, a Szegedi Törvényszék elnökének, dr. Joó Attila, Szegedi Törvényszék Büntető Kollégium vezetőjének, dr. Lakatos Péter, a Szegedi Törvényszék Polgári-, Gazdasági-, Közigazgatási-, és Munkaügyi Kollégiumvezetőjének, illetőleg a törvényszék illetékességi területén működő tanúgondozók részvételével konferenciát tartottak a Szegedi Törvényszéken.

A megnyitót követően dr. Tárkány-Szűcs Babett, a Szegedi Törvényszék elnöke beszámolójában összefoglalta az intézmény bevezetése óta eltelt időben megvalósított feladatokat, valamint a véghezvitt újításokat. Kiemelte, hogy a tanúgondozás intézményén keresztül is megvalósul az Országos Bírósági Hivatal elnökének a bíróságokhoz való hozzáférés egyszerűsítése” elnevezésű stratégiai cél, valamint a tanúgondozás területén kialakítandó országos gyakorlat megvalósításában is jelentős szerepet vállalt. Hangsúlyozta, hogy ez az intézmény a szolgáltató bíróság rendszerébe illeszkedik, így a tanúgondozás keretében is kiemelten fontos az ügyfelekkel való kommunikáció, valamint mindennek kapcsán az egységes szemlélet kialakítása, hiszen a tanúgondnokok munkájuk során a bírósági szervezetrendszert képviselik.

Dr. Joó Attila, a Szegedi Törvényszék Büntető Kollégiumvezetője elmondta, hogy az eddigi tapasztalatok szerint büntető ügyszakban jóval több megkeresés érkezik az ügyfelek részéről, mint polgári ügyszakban. Felhívta továbbá a figyelmet a büntetőeljárásról szóló törvény módosítása folytán megalkotott, a „különleges bánásmódot igénylő sértett” jogait érintő rendelkezésekre, amelyekre a tanúgondozóknak tevékenységük során külön gondot kell fordítaniuk.

Dr. Lakatos Péter, a Szegedi Törvényszék Polgári -, Gazdasági-, Közigazgatási és Munkaügyi Kollégiumvezetője megjegyezte, hogy bár polgári ügyszakban kevesebb ügyfél veszi igénybe az intézményt, a tanúgondozás pozitív hatásai ezen ügyszakban is tapasztalhatók.

A konferencia során Dr. Werner Zsolt és dr. Juhász Adrienn, mint az intézmény koordinátorai ismertették a tanúgondozás intézményének kapcsán a 2014-es és 2015-ös évben megvalósított újításokat, fejlesztéseket, majd dr. Werner Zsolt koordinátor tájékoztatást nyújtott a 2013. évben megalakult Csongrád Megyei Áldozatvédelmi Kabinet munkájáról.

A közel két órás értekezlet során a tanúgondnokok részéről számos elméleti és gyakorlati kérdés merült fel, s a konferencia eredményeképpen a tanúgondnokok feladat- és hatáskörei, a bírósági idézéshez mellékelt ügyféltájékoztató és a törvényszék honlapján elérhető „Tanúgondozás” menüpont tartalma is aktualizálásra kerültek. A tanúgondozás témakörében kiadott tájékoztatók egyebekben a társhatóságok részére is megküldésre kerülnek.

A konferencia kiváló lehetőséget nyújtott a tapasztalatcserére, amely az ügyfelek egységes és pontos tájékoztatását, valamint az intézmény folyamatos, és az ügyfelek igényeinek megfelelő fejlesztését célozza.

További képekért kattintson ide.

Szeged, 2015. december 17.

A tanúgondozás körében felmerülő gyakran ismétlődő kérdések (Tanúgondozási GYIK) itt érhetők el.