Tanúgondozás a Debreceni Járásbíróságon

A Debreceni Járásbíróságra érkező ügyekben évente több ezer tanú tesz tanúvallomást. Bár túlnyomó részük komolyan veszi a szerepét és vallomásával segíti a bíróság munkáját, néha az is előfordul, hogy a bírósági eljárás a beidézett tanú távolmaradása miatt húzódik el, máskor pedig rendőri elővezetést kell elrendelni egy-egy régóta várt tanú kihallgatása érdekében. Mivel a tanúvallomás igen jelentős szerepet tölt be a bíróság által lefolytatandó bizonyítás során, ezért elengedhetetlen, hogy a megidézett tanú tisztában legyen az eljárásban őt megillető jogokkal, valamint azokkal a szabályokkal, melyeket be kell tartania.

A Debreceni Törvényszék illetékességi területén működő bíróságokon a tanúk tájékoztatása az irodák ügyfélfogadásain, a panasznapokon, a vezetői fogadónapokon a gyakorlatban eddig is megvalósult, a telefonon érdeklődő ügyfelek, tanúk számára az irodák munkatársai szintén megadták a kért és szükséges információkat.

Annak érdekében, hogy a tanúk tájékoztatása az eddigieknél még hatékonyabb legyen, a tanúgondozó program keretében - annak első lépéseként -. a Debreceni Járásbíróságon, debreceni illetékességgel, egy tanúgondozó munkatárs kezdte meg tevékenységét.  

Horváth András bírósági ügyintéző elsősorban telefonon, illetve személyesen - előzetes egyeztetést követően - ad felvilágosítást.

Telefonszáma: 06-52-521-821/811-es mellék.

A tanúgondozó az őt megkereső tanúkat tájékoztatja a jogaikról, kötelezettségeikről, az igazolatlan távolmaradás következményeiről, a távolmaradás előzetes kimentésének lehetőségeiről, a kiskorúak bíróság előtti megjelenésének kötelezettségéről, a felmerült költségek megtérítésének szabályairól, illetve a bíróság megközelíthetőségéről és elérhetőségeiről.

A Debreceni Törvényszék honlapján a tanúgondozó elérhetősége mellett immár egy részletes, a büntető-, polgári-, szabálysértési eljárásokra egyaránt kiterjedő, a tanúk jogait és kötelezettségeit felsorakoztató tájékoztató is olvasható.

A Debreceni Járásbíróság új épületében – várhatóan 2015-ben – már a 21. század igényeinek megfelelően kialakított tanúszoba áll majd a bíróságra érkező tanúk rendelkezésére.   

 Debrecen, 2013. május 2.