Tanúgondozás már Zala megye bíróságain is!

Zala megye bíróságain 2008. szeptember 1. napjától kezdődően került bevezetésre a tanúgondozás intézménye. A Zala megyében működő bíróságok elnökei a bírósághoz idézett tanúkkal való kapcsolattartás céljából kijelölték a kapcsolattartó személyeket és helyetteseiket. A kapcsolattartó munkatársak feladata – megkeresés alapján – a tanúk tájékoztatása a bíróságon való megjelenéssel, a tanúvallomás megtételével, annak módjával kapcsolatos kérdésekben, a tanú jogai és kötelezettségei tekintetében.

A Zala megyében működő bíróságok a tanúknak kiadott idézés hátoldalán tájékoztatást adnak arról, ki a tanúgondozással megbízott kapcsolattartó munkatárs, akihez a tanúkénti megjelenéssel, a tanúzás módjával, a tanú jogaival és kötelességeivel kapcsolatos kérdéseikkel fordulhatnak, egyúttal megjelölik – vezetékes telefonszám és e-mail cím feltüntetésével – az elérhetőségeiket.
A tanúgondozással megbízott kapcsolattartó munkatárs naplót vezet a tanúktól érkezett megkeresésekről. A naplóban a tanúk nevét, címét, az ügyszámot, a megkeresés lényegét és a tett intézkedést kell feltüntetni, megjelölve a megkeresés és az intézkedés megtételének időpontjait. A tanúgondozást végző kapcsolattartó munkatársak oktatása folyamatos, a Zalaegerszegi Törvényszék oktatási tervében megjelölt időpontokban történik.

A Zalaegerszegi Törvényszéken a civilisztikai ügyszakban és a büntető ügyszakban egy-egy tisztviselő (és egy-egy helyettes) foglalkozik a fő munkaköri feladata mellett többletfeladatként tanúgondozással, a helyi bíróságokon ugyanilyen formában látja el 2-2 személy a tanúgondozást. A tanúként idézett állampolgárok igényt tartanak a felvilágosító munkára, a tanúgondozás betölti a célját.

A Zalaegerszegi Törvényszéken a bevezetés évében 21, 2009-ben 155, az azt követő években évente 140-160 alkalommal keresték fel a tanúgondozókat különböző kérdésekkel a megidézett személyek.
A Zalaegerszegi Járásbíróságon 2008. szeptember 1. - december 31. között 163, 2009-ben 600, 2010-ben 757, 2011-ben 739 és 2012-ben 409 megkeresés érkezett a tanúk részéről.
A Keszthelyi Járásbíróságon 2008. szeptember – december hónapokban 40, 2009. évben 176, 2010. évben 100, 2011-ben 140, míg  2012-ben mintegy 160 megkeresés történt.
A Lenti Járásbíróságon 2008-ban 6, 2009-ben 26, 2010-ben 31, 2011-ben 33 tájékoztatásadást regisztráltak.  
A tanúk jellemzően telefonon érdeklődnek, de az utóbbi időben megnőtt az elektronikus levelek száma is. A tapasztalatok szerint a tanúk kérdései általában arra irányulnak, hogy bizonyosan nekik kell-e megjelenniük, kötelező-e a megjelenés, miként lehet a távolmaradást igazolni, jár-e útköltség térítés vagy a kieső időre munkabér, kinek az ügyében kell tanúvallomást tenni, van-e lehetőség a vádlottaktól elkülönült várakozásra, mi a következménye a tanúvallomás megtagadásának, van-e lehetőség írásbeli tanúvallomásra.

A Zala megyei bíróságokon a tanúgondozás rendszere az elmúlt években kialakult, megfelelően működik, a tanúgondozók szakszerűen látják el a feladataikat, indokolt esetben konzultálnak a bíróval, a tanúként idézett állampolgárok pedig szükségesnek ítélik a megfelelő tájékoztatás és felvilágosítás adását és élnek a tanúgondozás nyújtotta információkérés lehetőségével.

Zalaegerszeg, 2013. április 5.