Tanúként a bíróság előtt

Tanúskodni hívták a bíróságra, de mit kell tenni? Mi fog történni a tárgyalóteremben?  Mit kell magával vinnie? Mit tehet, ha nem tud megjelenni? És akkor, ha nem szeretné, ha a vádlottak megtudnák, hogy Ön áll a tanúk padjánál? Többek között ezen kérdésekre is választ ad a tanúgondozó. 
 
A bírósági polgári eljárások elsődleges célja a tényállás pontos feltárását követően a jogvita pártatlan, törvényes eldöntése. A büntetőügyekben az állam érvényesíti büntető igényét az igazságszolgáltatás útján, a társadalom védelme érdekében. A tényállás feltárása a bizonyítási eljárásban történik, a bizonyítékok, bizonyítási eszközök segítségével. A bizonyítási eszközök között mind a polgári, mind a büntető eljárásokban jelentős szerepe van a tanúk vallomásának, ezáltal a tanúknak is. A tanú voltaképpen az a személy, aki a bizonyítandó állításokról, történésekről tudomással bírhat, s a bírság előtt erről nyilatkozik. Életünk során bármikor kerülhetünk abba a helyzetbe - gondoljunk csak egy egyszerűbb közlekedési balesetre, bolti lopásokra -, hogy szemtanúként tudunk beszámolni a történtekről. Ez pedig állampolgári kötelezettség, amely magában foglalja a bíróság idézésére történő megjelenést,  - bizonyos kivételekkel - a vallomástételt és az igazmondás kötelezettségét. Mind a távolmaradás, mind a hamis vallomástétel jogi következményekkel jár. 
 
A bíróság, illetve az eljárásban résztvevők előtt való megjelenés sokakban kelt bizonytalanságot, félelmet. Emiatt, illetve tanúk fontosságára, kiszolgáltatott helyzetére tekintettel fokozott jelentősége van annak, hogy a bíróság megfelelő tájékoztatást adjon a tanúknak az őket megillető jogokról és az őket terhelő kötelezettségekről. Ennek érdekében valamennyi bíróságon tanúgondozók segítik a tanúkat. Ők azok a bíróságonként kijelölt ügyintézők, tisztviselők, akik a tanúknak akár telefonon, akár személyesen felvilágosítást adnak a tanúvallomás megtétele és az ehhez szükséges bírósági megjelenés elősegítése érdekében.
 
Zala megye bíróságain 2008. szeptember 1. napjától kezdődően indult el a tanúgondozás. A Zala megyében működő bíróságok elnökei a bírósághoz idézett tanúkkal való kapcsolattartás céljából kijelölték a kapcsolattartó személyeket és helyetteseiket, ők megkeresés alapján tájékoztatják a tanúkat (akik már az idézésükkel együtt kapnak egy írásos ismertetőt, benne a tanúgondozók elérhetőségeivel).
 
Fontos tudni azonban, hogy a tanúgondozó a konkrét bírósági ügyről, a tanúnak majd a bíróság által fölteendő kérdésekről tájékoztatást nem adhat. Jogosult viszont szükség esetén a bíróságon megjelenő tanúnak külön tárgyalóteremben történő meghallgatásáról, várakozásáról, s esetlegesen rendőri védelméről is intézkedni. Mindezek mellett a tanúgondozás tárgyi eleme a tanúkihallgatás körülményeinek javítása, valamint a tanúvédelem infrastrukturális fejlesztése is.
 
A tanúgondozók folyamatos képzéseken és szakmai tapasztalatcseréken vesznek részt azért, hogy évről évre mind szélesebb körű, korrekt segítséget tudjanak nyújtani az állampolgároknak. 
 
Zalaegerszeg, 2016. szeptember 26.