Tapasztalatcsere és együttműködés a Zalai Mediációs Konferencián

Közel 70 résztvevővel zajlott 2015. március 18. napján a Zalai Mediációs Konferencia a Zalaegerszegi Törvényszék szervezésében. A rendezvény célja az volt, hogy a megyében mediációval foglalkozó intézményeket, szervezeteket, illetve személyeket összekapcsolja,  s az érintettek  megismerjék egymás munkaterületét, módszereit, és megosszák egymással tapasztalataikat a hatékonyabb, az ügyfelek megelégedésére szolgáló munka érdekében. 
 
A délután kezdődő konferencián dr. Sorok Norbert, a Zalaegerszegi Törvényszék megbízott elnöke köszöntötte az egybegyűlteket, majd  dr.  Tolnai Kata, az Országos Bírósági Hivatal országos koordinátora „A bírósági közvetítés előnyei, avagy kinek és miért éri meg a bírósági közvetítés” címmel tartott prezentációt. Előadásában többek között végigvette a bírósági közvetítői eljárás azon jellemzőit, amelyek egyaránt előnyösek mind a felek, mind a bíróság számára. Dr. Szekeres Diána, a Budapesti Gazdálkodási Főiskola Zalaegerszegi Kar főiskolai docense „Mediáció A-től Z-ig” címmel a közvetítés jogi alapját és történetét mutatta be, összehasonlítva az egyes eljárások jellemzőit. 
 
Dr. Szekeres Diána elméleti felvezetése után a bírósági közvetítés gyakorlati tapasztalatait mutatta be dr. Vándor Virág, a Zalaegerszegi Törvényszék bírája. A bírósági közvetítés zalai koordinátoraként példákkal is hangsúlyozta a bírósági mediációra jellemző szabadabb kapcsolattartást, illetve eljárási szabályokat, a rész-megállapodás lehetőségét, a kreatív megoldási módokat és a bizalom kiépítésének fontosságát. 
 
Henczi Attila, a Zala Megyei  Kormányhivatal Igazságügyi Szolgálatának  igazgató-helyettese a szolgálat mediációs tevékenységének ismertetése után mediációs eseteket ismertetett az intézmény gyakorlatából . Előadásában hangsúlyozta: tapasztalatai szerint a feleknek egyre nagyobb szüksége van erre  a bizalmon és együttműködésen alapuló „útra”, amely többek között a konfliktus hátterét is feltárja. 
 
„A mediáció lehetőségei a Büntetés-végrehajtásban” témakörében Molnár Eszter, a Zala Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet utógondozó koordinátora vázolta munkaterülete gyakorlatát.  Mint mondta, a börtön egy zárt világ, amolyan állam az államban, amely leképezi a társadalmat. Ebből adódóan a  mediáció szerepe itt egészen sajátos.  Jelen helyzetben a fegyelmi vétségek esetén van lehetőség az alkalmazására, de más területen is létjogosultsága lenne. Így pl.: a fogvatartottak esetében a családi kapcsolatok rendezésénél, de alapja lehetne például a személyi állomány tagjai közötti konfliktus megoldásának is.  Hasonlóan speciális terület a gyámhatósági mediáció, melyet dr. Egyed Péter, a Zala Megyei Kormányhivatal Szociális és  Gyámhivatala vezetője ismertetett. Vázolta a jogintézmény szerepét a gyámhatósági eljárásokban, valamint ismertette a gyakorlati alkalmazás során felmerülő nehézségeket. 
 
Utolsó előadóként a Zala Megyei Békéltető Testület tevékenységét ismertette dr. Molnár Sándor,  a testület elnöke, aki kiemelte: olyan egyezségre törekednek, amely a felek kölcsönös megelégedésére biztosítja a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítését. 
 
A rendezvény zárasként dr. Sorok Norbert, a törvényszék megbízott elnöke megköszönte az előadók, valamint a zalai bíróságokon működő mediátorok munkáját.  Reményét fejezte ki, hogy a rendezvénynek lesz folytatása, a továbbiakban is biztosítva  az együttműködést, a folyamatos tapasztalatcserét.
 
Zalaegerszeg, 2015. március 19.