TÉGED IS ÉRINT: MUNKA, TOVÁBBTANULÁS, JOG - szervezett tematikus nap a Szekszárdi Törvényszéken

TÉGED IS ÉRINT: MUNKA, TOVÁBBTANULÁS, JOG
Milyen jogaim vannak ha munkát vállalok?
Milyen jogok illetnek meg hallgatóként?
A munkavállalói-, hallgatói jogok érvényesítése
és a bíróságok feladata

címmel, 2014. november 4-én a Nyitott Bíróság program keretei között, szervezett tematikus napot a Szekszárdi Törvényszék a Dél-dunántúli Közigazgatási és Munkaügyi Regionális Kollégiummal együttműködésben.

A közös rendezvény célja volt, hogy a programot követően a diákok tájékozottabban kössenek munkaszerződést, illetve felkészültebben lépjenek a felsőoktatási intézménybe, egyúttal a felmerülő problémák lehetséges megoldásához kapjanak alapvető ismereteket, bemutatva ezek rendezésében a bíróságok, ezen belül a közigazgatási és munkaügyi bíróságok szerepét.

Dr. Vörös Viktor a Kaposvári Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság titkára nyitó előadásában a tanulás melletti munkavállalás, míg dr. Zlatics Judit a Pécsi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság titkára a hallgatói jogviszonnyal kapcsolatos kérdéseket tekintette át.

A program második részében Deutschné dr. Kupusz Ildikó bíró a Szekszárdi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság elnöke bemutatta a hallgatóknak a bíróságok szervezetét, működését, egyúttal a hallgatói munkavállalás kapcsán felmerült konkrét jogeseteket ismertetett példákkal illusztrálva a jogérvényesítés nehézségeit.

Dr. Sipos Balázs bíró, a Pécsi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság elnöke a közigazgatási és munkaügyi bíróságok sajátos feladatairól, illetőleg a közigazgatási eljárások mindenkit érintő kérdéseiről tartott szemléletes előadást.  

A megye nyolc középiskolájából, illetve a PTE Illyés Gyula karáról érkezett több mint kilencvenen hallgató kitartó érdeklődéssel kísérte a programot, mely a sajtó érdeklődésére is számot tartott.  

A diákok által feltett kérdések megvitatását követően a rendezvényt a Szekszárdi Törvényszéken folyó munka és a bíróság épületének bemutatása zárta le, melyet a törvényszék elnökhelyettese dr. Farkas László személyesen vezetett.

Szekszárd, 2014. november 5.