Titkári munkaértekezlet a Tatabányai Törvényszéken

A Tatabányai Törvényszéken elnöke, dr. Csorba Zsolt Ödön 2016. február 19. napjára hagyományteremtő szándékkal titkári munkaértekezlet hívott össze, amelynek célját abban jelölte meg, hogy párbeszédet kezdeményezzen a törvényszéken dolgozó 29 titkárral.

Az értekezlet keretében a titkárok bemutatása után sor került a Tatabányai Törvényszék Cselekvési tervének és ezzel összefüggésben a „Szolgáltató Bíróságokért” programnak az ismertetésére, az eddig elért eredmények és a vállalt célok összefoglalására. Ezt követően dr. Csorba Zsolt Ödön tájékoztatta a résztvevőket a 2016. január 28-29. napján megrendezett Integritás Konferencián elhangzott információkról, gyakorlati tapasztalatokról, kifejtette, hogy a bírósági szervezet integritása, az ítélkezési és az igazgatási munka átláthatósága, kiszámíthatósága és ellenőrzöttsége kiemelt stratégiai célkitűzés, valamint beszámolt arról is, hogy elkészült a bírósági integritási szabályzat tervezete.

Az értekezlet kötetlen konzultációval zárult, amelynek keretében a résztvevő titkárok közvetlenül jelezhették képzési igényeiket, illetőleg azt is ha más munkakörben is szívesen kipróbálnák magukat, továbbá sor került az otthon-dolgozással kapcsolatos álláspontok, vélemények kifejtésére is.

Tatabánya, 2016. február 22.