Tizenkét év után először emelkedik a bírák és igazságügyi alkalmazottak illetménye

A bírák és igazságügyi alkalmazottak 2001 óta  minden év július 15-én ünneplik a Bíróságok Napját, a közigazgatást és a bíráskodást szétválasztó, a bírói függetlenséget megalapozó 1869. évi IV. törvénycikk kihirdetésének évfordulóján. A Bíróságok Napja alkalmából az Országos Bírósági Hivatal (OBH) épületében rendezett eseményen Handó Tünde, az OBH elnöke a bírák és igazságügyi alkalmazottak illetményemeléséről is tájékoztatott. 
 
Az ünnepségen Darák Péter, a Kúria elnöke beszédében hangsúlyozta, a jogászok védőfalat biztosíthatnak a társadalom számára. A rohamosan fejlődő világban a jogi hivatás sikerének kulcsa a változásokhoz való alkalmazkodás, amelynek első jele a július 1-jétől hatályba lépő szabályozás az elektronikus perek kapcsán. Az ítélkezéssel kapcsolatban elmondta, az ítéletek mögött nem előítéletek, nem a gazdagok és hatalmasok kiszolgálása áll, hanem az egyetemen tanult jogászi kultúra. A bíró személyes meglátása egy erős szűrőn keresztül érkezik, az ítélet így midig jogi szöveg marad. 
 
Handó Tünde, az OBH elnöke elmondta, a bírósági szervezet dogozói közösen tettek azért, hogy sikerre vigyék a magyar igazságszolgáltatást. Az elért eredményeket ma már adatok is bizonyítják, az Európai Bizottság igazságügyi eredménytáblája alapján a civilisztikai ügytípusok összességét tekintve Magyarországon a 4. legkisebb a bíróságok ügyhátraléka, míg a perek befejezésének gyorsaságát tekintve a magyar bíróságok az ötödik leggyorsabbak a 28 tagállam közül. Kiemelte, 12 év óta először, kétszer öt százalékkal emelkedik majd a bírák és igazságügyi alkalmazottak illetménye. Fontos a munkatársak megtartása is, ezért a bírósági szervezet az életpálya megvalósítására komoly stratégiát, Megtartó Programot dolgozott ki. 
 
Gerber Tamás, az OBT soros elnöke kiemelte, hogy a bírósági szervezet összefogása tette lehetővé a bírák legfontosabb etikai elveit és magatartási szabályait tartalmazó bírói Etikai Kódex létrejöttét. Hozzátette, hogy a bíróságba vetett bizalmat erősíti a bírósági szervezet „Integritási szabályzat” tervezete is. 
 
Az OBT elnökének beszédét követően összesen mintegy 100 bíró és igazságügyi alkalmazott részesült kiemelkedő igazságszolgáltatási tevékenységének és példamutató életpályájának elismeréseként - a magyar Királyi Kúria egykori elnökéről elnevezett Juhász Andor díjban, bírósági szolgálati oklevélben, címzetes táblabírói-, címzetes törvényszéki bírói-, kúriai tanácsosi-, főtanácsosi-, illetve tanácsosi címben. 
 
Az OBH az eseményen mutatta be a bírák és igazságügyi alkalmazottak művészeti alkotásait tartalmazó „Ezek is mi vagyunk” című kötetet, valamint a bírósági szervezet elmúlt négy és fél évének eredményeit bemutató „Bíróság – Az igazság szolgálatában” című kiadványát. Ez utóbbi könyv egyebek mellett beszámol az időszerű ítélkezés érdekében tett lépésekről, az OBH által meghirdetett országos programokról, a bírósági épületfejlesztésekről és az ügyfélkezelés hatékonyságát növelő eszközökről is. 
 
 
Budapest, 2016. július 15.