Több feladat, színvonalas ítélkezés, csökkenő ügyhátralék

Óriási kihívást jelentett a bíróságoknak a 12.000 folyamatban lévő peres ügy felfüggesztése a rendelkezésre álló szűk határidőn belül – jelentette ki a tegnapi sajtótájékoztatón Handó Tünde, az Országos Bírósági Hivatal (OBH) elnöke. A devizahiteles ügyek mellett arról is beszélt, hogy a megnövekedett feladatok ellenére csökkent az ügyhátralék, miközben az ítélkezés magas szakmai színvonala nem változott, ezért tisztelet illeti a bírákat.
 
 
Handó Tünde, az OBH elnöke az Országos Bírói Tanács (OBT) leköszönő soros elnökével, Móroczné dr. Simon Angélával, illetve az OBT új soros elnökével dr. Nyakó Zsuzsannával közös sajtótájékoztatón számolt be az OBH és az OBT tevékenységének eddigi eredményeiről, az igazgatási intézkedésekről, amelyek a devizahiteles ügyek határidőn belüli intézése érdekében történtek, a csökkenő ügyhátralékról, illetve a bírák etikai kódexének tervezetéről.
 
Az OBH elnöke elmondta, hogy a devizatörvénnyel (2014. évi XXXVIII. törvény) érintett közel 12.000 ügyben az eljárások felfüggesztését rendelte el a jogszabály, ami óriási kihívást jelentett az ország 117 bírósága számára. A törvény rendkívül szűk, 20 napos ügyintézési határidőt írt elő, ezért a Fővárosi Törvényszéknek, a Fővárosi Ítélőtáblának és a Kúriának több száz új típusú devizahiteles per érkezésére kellett felkészülni. Ennek érdekében az OBH-nak előre kellett gondoskodni az elegendő számú bíróról, igazságügyi alkalmazottról, tárgyalóteremről és informatikai eszközről is. Több ezer bírósági alkalmazott a nyári szabadságát feláldozva dolgozott azért, hogy a bíróságok a törvényi kötelezettségeiknek eleget tegyenek, miközben a devizahiteles ügyekben eljáró bíróknak több ezer oldalas peranyagokat kell feldolgozniuk. Ezért tisztelet illeti a bírákat.
 
Külön kiemelte a transzparenciát, hiszen a devizahiteles perek nyilvános tárgyalása a sajtó munkatársainak folyamatos jelenléte mellett zajlik, illetve a honlapokon is folyamatos tájékoztatást kaphatnak az érdeklődők.
 
Handó Tünde szerint az OBH eddigi jogszabályi kezdeményezései, javaslatai meghozták az eredményt, aminek következtében 25 %-kal csökkent az elsőfokú peres ügyek száma. Első fokon 14 %-kal, másodfokon pedig 28 %-kal lett kevesebb a kiemelt büntető ügyek száma. Mindezek mellett az ügyhátralék is folyamatosan csökken, hiszen lényegesen több ügy fejeződik be, mint amennyi indul. Beszélt arról is, hogy a közeljövőben egy olyan belső jogalkotási szabályzat készül, ami még nagyobb átláthatóságot biztosít az egyes igazgatási döntések meghozatalához.
 
Móroczné dr. Simon Angéla OBT leköszönő soros elnöke elmondta, hogy egyik fontos feladata az életpálya rendszer előkészítése volt, amiről várhatóan ősszel fognak döntést hozni a Magyar Bírói Egyesülettel történő egyeztetést követően. Beszélt a bírák készülő etikai kódexéről, amelynek tervezetét a bírói karnak már bemutattak. Beszédében kiemelte, hogy elnöksége idején az OBT eleget tett valamennyi törvényi kötelezettségének. 
 
dr. Nyakó Zsuzsanna, az új OBT elnök elmondta, hogy várhatóan október-november folyamán várható az etikai kódex elfogadása. Megköszönte az OBH elnökének a devizahiteles ügyekben az eljárások felfüggesztése érdekében tett intézkedéseit, mivel az OBT 2014. július 22-i ülésén soron kívüli intézkedést rendelt el.
 
A sajtótájékoztatóról készült képek az alábbi helyen érhetők el.
 
 
Budapest, 2014. szeptember 10.
 
OBH Sajtó- és Kommunikációs Osztály