Történelmi jelentőségű együttműködés jött létre a balkáni térségben

Magyarország aktív közreműködésével alakult meg a 300 millió embert felölelő Balkáni és Euro-mediterrán Térség Igazságügyi Tanácsainak Hálózata. Albánia, Bosznia-Hercegovina, Bulgária, Magyarország, Moldova, Montenegró, Olaszország, Románia és Törökország igazságügyi igazgatási szervezeteinek képviselői a 2014. május 12-13-án Bukarestben megrendezett IX. konferencián írták alá az erről szóló okiratot. Az alapszabály kidolgozásában kiemelkedő szerepet vállalt az Országos Bírósági Hivatal (OBH) és az Országos Bírói Tanács (OBT). A Magyar Igazságügyi Akadémián márciusban 5 ország részvételével tartott munkacsoporti értekezleten készült el az a szövegtervezet, amelyet a tagok most elfogadtak.

Az alapszabály szerinti közgyűléssel, választott elnökkel, állandó titkársággal és öttagú irányító testülettel működő nemzetközi hálózat a jövőben hatékonyabban mozdíthatja elő a résztvevők közötti együttműködést, ami konferenciák, workshopok, szakmai látogatások, kérdőívek és kutatások szervezésére terjedhet ki. Az OBH és az OBT a jövőben is meghatározó szereplője szeretne lenni a közös munkának, mivel a magyar igazságszolgáltatási igazgatási rendszer több eleme is példaértékű a régióban. Magyarország éppen ezért továbbra is szívesen ellátná az állandó titkársági feladatokat.

A balkáni térség igazságügyi tanácsainak együttműködése 2006-ban kezdődött. A résztvevők évi rendszerességgel megrendezett konferenciák keretében tárgyalták meg az igazságszolgáltatás szakmai, bírósági integritási és igazgatási aktualitásait nagy hangsúlyt fektetve a tapasztalatcserére. Az első 7-8 év azonban konkrét programok és célirányos szerveződések nélkül telt el, bár önmagában már annak is nagy jelentősége volt, hogy a balkáni térség országai egymás felé fordultak. A tagállamok ugyanis évszázadokon át nem voltak egységesek, így fel sem merülhetett, hogy közöttük artikuláltabb szerveződés jöjjön létre. Az együttműködés szorosabbá tétele iránti törekvés az utóbbi két évben erősödött fel. Az Országos Bírói Tanács és az Országos Bírósági Hivatal – meglátva a hálózatban rejlő szakmai lehetőségeket – felkarolta a kezdeményezést. A határozott szervező – koordináló munka eredményeként pedig létrejött egy történelmi jelentőségű összefogás a balkáni régióban.

A dr. Fazekas Sándorral készült interjú itt olvasható >>>

Budapest, 2014. június 2.

Az Országos Bírósági Hivatal Sajtóosztálya