„Törvényházi szeminárium” a mediációról Székesfehérvárott

A Székesfehérvári Törvényszék „Törvényházi szeminárium” elnevezéssel indított programsorozatában ezúttal az alternatív vitarendezés iránt érdeklődőket várta „Perbeszéd helyett párbeszéd, avagy kérdések és válaszok a bírósági közvetítésről” címmel 2014. május 30-án 9,00 órai kezdettel a Törvényszék Dísztermében megtartott rendezvényére.
 
Megnyitójában Müllerné dr. Hradszky Erzsébet, a törvényszék elnökhelyettese köszöntötte az érdeklődő óvodai, általános és középiskolai pedagógusokat, a szociális szakma, a megyei kormányhivatal igazságügyi szolgálata és a járási hivatalok munkatársait, valamint az ügyvédi kar megjelent képviselőit.
 
A szakmai programot indító előadásában dr. Turcsánné dr. Molnár Katalin, a Székesfehérvári Törvényszék mediációs koordinátora tájékoztatta a résztvevőket a bírósági közvetítés jogszabályi hátteréről és az ügyfelek közvetítőhöz jutásának útjáról. Kiemelte, hogy a bírósági közvetítők közvetlenül (telefonon és e-mailben) is megkereshetőek, és titoktartás mellett gyors vitarendezési lehetőséget kínálnak a hozzájuk fordulók számára.
 
Az Országos Bírósági Hivatal képviseletében dr. Tolnai Kata országos koordinátor bemutatta a 2012-ben elindult és azóta már minden törvényszéken elérhető bírósági közvetítői hálózatot. Tájékoztatta a jelenlévőket a többi közt arról, hogy – a nemzetközi adatokkal egyezően – átlagosan tízből hét esetben megállapodással zárulnak a bírósági közvetítői eljárások. 
 
A Székesfehérvári Törvényszék gyakorló közvetítői közül dr. Bazsó Bernadett az új Polgári Törvénykönyv hatályba lépésével bevezetett ún. kötelező közvetítésről beszélt. Szülői felügyelet gyakorlásával kapcsolatos perben ugyanis a bíró kötelezheti arra a perben álló feleket, hogy közösen forduljanak közvetítőhöz és hallgassák meg tájékoztatását az eljárásról és annak előnyeiről. 
 
Az önkéntes közvetítésről és annak a munkaügyi és gazdasági viták megoldásában játszott szerepéről dr. Kollárné dr. Varga Beáta bírósági közvetítő számolt be a hallgatóságnak. Előadásában hangsúlyozta, hogy a hosszan, akár éveken át húzódó gazdasági perek helyett választott bírósági közvetítés esélyt teremthet akár a felek közötti üzleti kapcsolat fennmaradására is.
 
A szakmai rendezvény programját záró beszámolójában végül dr. Schweighardt Zsanett bírósági titkár tartott előadást a 2014. január 1. óta a szabálysértési eljárásokban is igénybe vehető közvetítés feltételeiről és az eljárás lefolytatásának szabályairól 
 
Székesfehérvár, 2014. május 30.