Tudományos konferencia Radnay József emlékére

Az Országos Bírósági Hivatal elnöke 2014. szeptember 25-én részt vett a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Munkajogi Tanszéke, a Kúria, a Munkaügyi Bírák Egyesülete, és a Magyar Munkajogi Társaság által, „A munkajog szerepe a globális versenyben” című, Radnay József emlékére szervezett tudományos konferencián.

A rendezvényen beszédet mondott dr. Handó Tünde, az Országos Bírósági Hivatal elnöke, dr. Darák Péter a Kúria elnöke és dr. Varga Zs. András, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar (PPKE JÁK) dékánja.

Dr. Handó Tünde beszédében tiszteletét fejezte ki az idén februárban elhunyt professzor iránt, aki egyben névadója is lett a tudományos konferenciának. Dr. Radnay József 18 éven át volt a Munkaügyi Minisztérium, majd az Állami Bér- és Munkaügyi Hivatal főosztályvezetője, hosszú éveken át a Kúria kollégiumvezetője, 2000-től pedig a Jogtudományi Kar dékánja. Radnay professzor sokat tett a munkajogért, fáradhatatlanul ontotta magából a munkajogi tárgyú tudományos műveket.

Az egész napos eseményen további előadásokat hallgathattak meg a résztvevők. Dr. Tallián Blanka, a Munkaügyi Bírák Országos Egyesületének elnöke, a Kúria tanácselnöke Radnay József, a Munkaügyi Bírák Egyesületének alapítója és vezetője címmel, dr. Kiss György, a Magyar Munkajogi Társaság elnöke a munkajogviszony tartalmának egyoldalú alakítási lehetőségeiről, dr. Tálné dr. Molnár Erika, a Kúria Közigazgatási- Munkaügyi Kollégiumának vezetőhelyettese Radnay József, mint a Legfelsőbb Bíróság kollégiumvezetője és munkaügyi ítélkezés egységének őrzője címmel és dr. Gyulavári Tamás a PPKE JÁK tanszékvezetője, a munkajog forrási rendszerének elméleti problémáiról beszélt. Horváth István az Eötvös Lóránd Tudományegyetem adjunktusa tartott még előadást „Így írnék én…Milyen közszolgálati törvényt alkotnék?” címmel, valamint Berke Gyula a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának tanszékvezető egyetemi docense a kollektív szerződés intézménye a Legfelsőbb Bíróság/Kúria gyakorlatában címmel.

A tudományos konferencia második felében több kerekasztal beszélgetésre került sor a munkajog jogutódlással, a munkajog és polgári jog kapcsolatával, a kárfelelősséggel, a munkaviszony megszüntetésével, a munkaidővel és a közszolgálati munkajoggal kapcsolatban.

A konferencia teljes programját itt tekinthetik meg.

Budapest, 2014. szeptember 29.