Tudományos szakmai konferencia a Veszprémi Törvényszéken

Az Európai Jogi Szaktanácsadó Bírák Egyesülete 2013. november 15-16. napján tartotta hagyományosnak tekinthető, évente megrendezésre kerülő kétnapos tudományos szakmai konferenciáját, amelynek ezúttal a Veszprémi Törvényszék adott helyt.

A tanácskozásra az ország minden részéből érkeztek bírák, többségében európai jogi szaktanácsadók. A rendezvényt az Európai Jogi Szaktanácsadó Hálózat koordinátorává nemrég kinevezett dr. Czine Ágnes, a Fővárosi Ítélőtábla Büntető Kollégiumának vezetője, az Európai Jogi Szaktanácsadó Bírák Egyesületének Elnöke nyitotta meg. A résztvevőket dr. Némethné dr. Szent-Gály Edit, a Veszprémi Törvényszék Elnöke is köszöntötte.

A konferencián színvonalas előadások meghallgatására nyílt lehetőség, neves előadóktól:

Dr. Darák Péter, a Kúria Elnöke a közvélemény által az Európai Unió „Alkotmányának” is tekintett Alapjogi Charta egyes rendelkezéseiről tartott előadást.

Dr. Paczolay Péter, az Alkotmánybíróság Elnöke beszámolt az alkotmányjogi panaszok első tapasztalatairól, továbbá a luxembourgi bírák jelölésének és kinevezésének jelenlegi rendszeréről.

Dr. Tóth Tamás Antal, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Strasbourgi Bírósági Képviseleti Osztály osztályvezetője a strasbourgi székhelyű Európai Emberi Jogi Bíróság ítélkezésének legújabb fejleményeit elemezte, különös tekintettel a magyar vonatkozású ítéletekre.

A szakmai program zárásaként dr. Gál István László, a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kara Büntetőjogi Tanszékének egyetemi docense az új Büntető Törvénykönyvben szereplő gazdasági bűncselekményekre és azok európai uniós vonatkozásaira hívta fel a résztvevők figyelmét.

A tanácskozáson jelenlévők a fenti előadásokon túl megismerkedhettek a veszprémi várbörtön múltjával és jelenével – utóbbival egy rövid, vezetett séta keretében.

A rendezvény szervezőjéről:

Az Európai Jogi Szaktanácsadó Bírák Egyesülete 2003. december 10. napjától bejegyzett közhasznú egyesületként működik. Alapszabályában rögzített célja a nemzeti tréner képzésben részt vett bírák és az európai jogi szaktanácsadók továbbképzésének szervezése, segítése, a nemzeti bírák, bírósági titkárok és fogalmazók közösségi jogi képzése, oktatása körében végzett tevékenységük szervezése, támogatása. E célkitűzések megvalósítása érdekében az Egyesület feladatának tekinti a közösségi, uniós jogi ismeretek átadására irányuló rendezvények szervezését, más uniós tagállami szervezetekkel való együttműködést, valamint a magyarországi bírói egyesületekkel való kapcsolattartást is.

Az Egyesület tagjai olyan büntető, civilisztikai és közigazgatási ügyszakos ítélkező bírák, akiket az Országos Igazságszolgáltatási Tanács 1/2009. számú szabályzata alapján európai jogi szaktanácsadóvá neveztek ki.

A szaktanácsadó bírák koncentrált közösségi jogi, uniós képzésben részesültek. Többségük európai jogi szakjogász, akik uniós jogi tárgyú hazai és külföldi szakmai konferenciák előadói, résztvevői. Néhányan a jogi egyetemek Nemzetközi Jogi és Európai Jogi Tanszékein oktatói tevékenységet látnak el. Idegen nyelveken beszélnek, és a szakmai nyelvet is jól ismerik. Közösségi és uniós jogi tárgyú publikációik jelentek meg magyarul és idegen nyelven egyaránt. Több esetben kezdeményeztek előzetes döntéshozatali eljárást az Európai Unió luxembourgi székhelyű Bírósága előtt. Figyelemmel kísérik az uniós jogalkotás aktuális változásait, valamint a strasbourgi Emberi Jogok Európai Bíróságának esetjogát, és különös figyelmet szentelnek az Európai Unió Bírósága határozatainak is. Megszerzett ismereteiket különböző szakmai rendezvények keretében közvetítik, továbbá a szolgálati helyük szerinti bíróságokra beosztott bíró kollégáikat szakmai tanácsokkal látják el.

A 7/2013. (VII. 22.) számú OBH utasítással új alapokra helyezett szaktanácsadói hálózatról a bíróságok központi honlapján olvasható további információ.

Veszprém, 2013. november 16.