Ügyvédek körében népszerűsítette a mediációt a Szegedi Törvényszék

A Szegedi Törvényszék mediátorai 2014. októberében a bírósági közvetítést népszerűsítő előadásokat tartottak a nem szegedi székhelyen működő ügyvédek részére. Az előadások keretében a mediáció lényegét, gyakorlati alkalmazását, valamint a peres eljárástól való lényegi eltéréseket ismerhették meg a Hódmezővásárhelyi -, a Szentesi -, illetőleg a Makói Járásbíróságon.
 
A bírósági közvetítés, vagy más néven a mediáció a peres eljárásoktól lényegesen eltérő vitarendezési megoldást jelent, amelynek célja, hogy a vitában érdekelt felek egymással peren kívül megállapodásra jussanak. Ehhez a vitában nem érintett, semleges, pártatlan harmadik személy, a bírósági közvetítő, azaz a mediátor segítségét veszik igénybe.
 
A Szegedi Törvényszék illetékességi területén 2014. március 1-től Kanyáriné dr. Tuska Mariann, 2014. szeptember 1-től dr. Bródiné dr. Pördi Ágnes és dr. Molnár Mária bírósági titkárok, valamint Pintérné dr. Pipicz Gizella a Szegedi Törvényszék címzetes törvényszéki bírája látnak el közvetítői feladatokat.
 
A bírósági közvetítők a nem szegedi székhelyű járásbíróságokon tartott előadásaik során a mediáció intézményének általános bemutatását, lényegi elemeinek, előnyeinek kiemelését követően elsődlegesen az ügyvédek szerepét igyekeztek hangsúlyozni ezen eljárások vonatkozásában. Tekintettel arra, hogy az intézmény egyelőre kevéssé ismert az ügyfelek és az ügyvédek körében, az előadók különös hangsúlyt fektettek a mediáció gyakorlati működésének és a peres eljárásoktól való eltéréseinek bemutatására.
 
A járásbíróságok elnökei a mediáció témáját érintően tartott előadásokat követően elmondták, folyamatosan felhívják a bírák figyelmét arra, hogy az előttük folyamatban lévő ügyekben a bírósági közvetítés lehetőségéről tájékoztassák a feleket, a mediáció lehetőségét ajánlják fel számukra. A bírósági elnökök különös figyelmet fordítanak továbbá arra, hogy a bírósági közvetítők által részükre átadott népszerűsítő anyagokat az ügyfelekhez eljuttassák.
 
Jelentős eredmény, hogy a bírósági közvetítők számára a tevékenységük folytatásához szükséges nyugodt, semleges környezet, a mediációs eljárás lefolytatásához szükséges helyiség valamennyi, a Szegedi Törvényszék illetékességi területéhez tartozó járásbíróságon biztosított vált.
 
Szeged, 2014. november 6.