Új alapokon a gondnokoltak országos nyilvántartásából történő adatszolgáltatás szabályai

A gondnokoltak és előzetes jognyilatkozatok nyilvántartásáról szóló  2013. évi CLXXV. törvény, és a végrehajtására kiadott 16/2014. (III. 13.) KIM rendelet új alapokra helyezte a gondnokoltak országos nyilvántartásából történő adatszolgáltatás szabályait, illetve új jogintézményként bevezette az előzetes jognyilatkozatok nyilvántartását.

A jogszabályi háttér megváltozása szükségessé tette a bíróság által gondnokság alá helyezettek számítógépes névjegyzékének nyilvántartásáról szóló szabályzat - 18/2012. (X. 18.) OBH utasítás -  felülvizsgálatát és új szabályzat alkotását.

A szabályzat előkészítése során a bíróságok a tervezetet  véleményezték, az elfogadható észrevételek beépítésre kerültek  az új szabályzatba, amely részletesen rendelkezik az OBH által vezetett gondnokolti nyilvántartásból történő közvetlen és közvetett adatszolgáltatás iránti kérelmek benyújtásáról és azok teljesítéséről. A szabályzat mellékletét azok a nyomtatványok képezik, amelyeken az állampolgárok a kérelmeiket előterjeszthetik. Az űrlapok a hozzájuk kapcsolódó kitöltési útmutatókkal együtt letölthetők a bíróságok központi internetes honlapján.

Budapest, 2014. június 25.