Új elnök a Gyulai Járásbíróság élén

Dr. Bagdi Árpád Gyula, a Gyulai Törvényszék elnöke a Gyulai Járásbíróság elnöki állására kiírt pályázat eredményeként 2015. október 1-jétől dr. Varga Lászlót nevezte ki hat éves időtartamra a Gyulai Járásbíróság elnökévé.
Az álláshelyre hárman nyújtottak be pályázatot. Dr. Varga László pályázatát a Gyulai Járásbíróság bírái jelentős többséggel támogatták.
 
Dr. Varga László jogi egyetemi diplomáját 1991-ben a József Attila Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán szerezte meg, majd az 1994. január 03. napján történt bírósági titkári kinevezéséig bírósági fogalmazóként dolgozott a Gyulai Városi Bíróságon. 1994. április 1. napjától büntető ügyszakos bíróvá nevezték ki, valamint 1994. július 1-jétől a fiatalkorúak ügyeiben eljáró tanács elnökévé is kijelölték. Bírói pályája alatt kirendelés folytán a Békés Megyei Bíróságon, a Békéscsabai Városi Bíróságon és a Szeghalmi Városi Bíróságon is folytatott ítélkezési tevékenységet. 1999. december 1. napja óta joggyakorlatot vezető bíróként részt vesz a bírósági fogalmazók képzésben is. 2005 óta a Bírói Tanács tagja. 2009. október 1. napjától hat évre a Gyulai Városi Bíróság elnökhelyettesévé nevezték ki. 2014. április 1-jétől az Országos Bírósági Hivatal elnökének határozata alapján címzetes törvényszéki bíró. A Gyulai Járásbíróságon 2015. január 1-jétől elnöki jogkörben eljáró elnökhelyettesként látta el az igazgatási feladatokat.
 
Gyula, 2015. október 06.