Új elnök a Kaposvári Járásbíróság élén

2015. október 1-jétől új elnöke van a Kaposvári Járásbíróságnak – dr. Tarr Józsefet dr. Péntek Zsolt váltotta az elnöki mandátumban.

A Kaposvári Törvényszék bírói kara, minden munkatársa és a törvényszék vezetése nevében köszönte meg dr. Hajnal Éva a Kaposvári Törvényszék elnöke dr. Tarr József, a Kaposvári Járásbíróság leköszönő elnökének több évtizedes igazgatási vezetői munkáját ezen alkalomból összehívott ünnepélyes rendezvényen, melyen részt vettek a járásbíróság és a törvényszék munkatársai is.

Dr. Tarr József 1989. június 26-án lett a Kaposvári Városi Bíróság elnökhelyettese, majd 1997. október 1-jén lett kinevezve a járásbíróság elnökévé, azaz több, mint 26 éven keresztül szolgálta igazgatási vezetőként a bíróságot. Elnöki mandátuma 2015. szeptember 30. napján járt le.

Dr. Hajnal Éva kiemelte, hogy Tarr elnök úr a vezetése idején egy jól működő bíróságot épített fel, mely stabil, kiegyensúlyozott, magas színvonalú ítélkező munkát folytatott. Az építő munkához nagyban járult hozzá személyisége is. Rendkívüli felkészültség, a jogszabályi háttér alapos ismerete jellemezte, a problémákat átgondoltan, nyugodtan oldotta meg. Nem csak a járásbíróság, de a törvényszék életében is meghatározó szerepet játszott. A vezetői értekezleteken rendszeresen tapasztalt konstruktív hozzáállása, higgadt, árnyalt gondolkodásmódja mindig segítő jelleggel hatott. Munkáját megköszönve a törvényszék elnöke elismerő oklevelet adott át a leköszönő elnöknek.

Dr. Tarr József rámutatott arra, hogy a Kaposvári Járásbíróság sikere a munkavállalók érdeme. Kiemelte, hogy minden igazgatási vezetőt a személyes példamutatás, az emberség, a méltányosság és a következetesség kell, hogy jellemezzen munkája során.

Minden korszak lezárulásával azonban egy új is kezdődik, melynek fényében a törvényszék elnöke köszöntötte a Kaposvári Járásbíróság 2015. október 1. napjával kinevezett új elnökét, dr. Péntek Zsoltot, a Kaposvári Törvényszék bíráját, kinek átadta kinevezési okiratait.

Dr. Péntek Zsolt 1996. február 1-jén lett kinevezve bíróvá, 2006-tól törvényszéki bíró. 2008-tól a Bírói Tanács elnöke, így az igazgatási feladatok sem ismeretlenek előtte.

Kaposvár, 2015. október 6.