Újabb együttműködés keretében fogadja a joghallgatókat a Szegedi Törvényszék

Együttműködési megállapodást írt alá Dr. Varga Zs. András, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának dékánja és Dr. Tárkány-Szűcs Babett, a Szegedi Törvényszék elnöke az egyetem hallgatóinak nyújtandó szakmai gyakorlat biztosításáról.

A megállapodás értelmében a törvényszék az egyetem jogász, illetve más alap- vagy mesterképzésen részt vevő hallgatóit, mint gyakornokokat előzetesen egyeztetett létszámban fogadja a Szegedi Törvényszéken, annak Cégbíróságán, illetőleg a Szegedi Törvényszék illetékességi területéhez tartozó járásbíróságokon vagy a Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságon. A szakmai gyakorlat célja, hogy a hallgatók tanulmányaik során megszerzett elméleti ismereteiket össze tudják kapcsolni a jogalkalmazás gyakorlati kérdéseivel, a szakma gyakorlásához szükséges munkavállalói kompetenciákat a munkafolyamatokban alkalmazzák és hogy későbbi elhelyezkedésüket, illetőleg szakmai érvényesülésüket elősegítő gyakorlati jártasságot szerezzenek.

A gyakornokok elméleti és gyakorlati képzését, valamint szakmai fejlődését nagyban elősegíti, hogy a megállapodás alapján a törvényszék az aktuális tanulmányaiknak megfelelő szakterületen foglalkoztatja őket, emellett biztosítja szakmai gyakorlati tevékenységük irányítását, felügyeletét.

A Szegedi Törvényszék a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kara mellett a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karával, valamint a Nemzeti Közszolgálati Egyetemmel korábban megkötött megállapodások alapján folyamatosan fogadja az intézmények hallgatóit.

Szeged, 2015. június 8.