Újabb hagyományteremtés a Miskolci Törvényszéken

A Miskolci Törvényszék hagyományteremtési céllal méltó emléket kíván emelni a megye kiváló bíráinak. Ezért dr. Novák István bíró, jogtudós, tanár születésének 100. évfordulója alkalmából 2014. október 10-én 10 órai kezdettel emlékkonferenciát szervez. 
 
Dr. Novák István 1914. október 16-án született Taktaszadán, református lelkészcsaládban. Középiskoláját részben Sárospatakon, részben Miskolcon végezte. A Miskolci Evangélikus Jogakadémia és a Pécsi Tudományegyetem Jogtudományi Karának volt hallgatója 1933-38 között. 1945-ben a Debreceni Tudományegyetem Jogi Fakultásán habilitált egyházjogból, s szerzett egyetemi magántanári fokozatot. Tudományos értekezésének címe: A magyarországi protestáns egyházak perjoga.
 
1941-től 1945-ig a Mátészalkai Járásbíróság, valamint a Debreceni Törvényszék fogalmazója, majd a Debreceni Ítélőtábla jegyzője volt. 1945 és 1976 között a Borsod Megyei Bíróság bírája, később bírósági tanácselnök. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság polgári ügyszakos megyei tanácselnöki állásából vonult nyugalomba 1976-ban, de mind az egyházi, mind a jogászi közéletben aktívan részt vett ezután is. 
 
Az 1945-1949 években nyilvános és rendes tanára volt a Miskolci Jogakadémiának, egészen az intézmény bezárásáig. A polgári jog és az egyházjog tudós művelője. Egyetemi magántanár, az állam- és jogtudomány kandidátusa (1968), az ELTE címzetes egyetemi docense (1969). A Miskolci Akadémiai Bizottság Jogi Szakosztályának elnöke.
 
A Miskolci Egyetem díszdoktora, majd Miskolc Város díszpolgára (2004) lett. A tudományos ismeretterjesztésben végzett kiemelkedő munkájáért Bugát Pál-emlékérmet kapott. Jogi munkásságát elismerendő, 1994-ben Deák Ferenc-díjjal tüntették ki. 1998-ban az Akadémia tiszteletbeli tanári címmel tüntette ki dr. Novák Istvánt. A kiváló jogtudós 2006-ban hunyt el.
 
A konferencia a megnyitót követően életútjának ismertetésével, diavetítéssel, szakmai előadásokkal, portréfilm vetítéssel fog folytatódni. Az emlékkonferencia zárása után koszorú kerül elhelyezésre dr. Novák István sírhelyénél. 
 
Miskolc, 2014.  szeptember 30.