Újabb információs nap Veszprémben a civil szervezetek részére

A Veszprém Megyei Civil Információs Centrummal („Civil Ház”) együttműködésben második alkalommal tartott sikeres előadást a civil szervezetek képviselőinek a Veszprémi Törvényszék részéről dr. Szántay Bernadett bírósági titkár.
 
A korábbi, 2014. április 1-jén megtartott előadást követően a 2014. október 14-i rendezvény célja a 2014. március 15-én hatályba lépett új Ptk. alkalmazásával kapcsolatos problémák megvitatása, valamint a közhasznú szervezetekre az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (Ectv) rendelkezéseiből fakadó feladatokban való eligazodás elősegítése volt. 
 
Az előadás a legfontosabb jogszabályi rendelkezések ismertetésén túl kitért az időközben alakuló jogalkalmazási gyakorlatra is, valamint felhívta a figyelmet az ügyféli beadványok visszatérően előforduló hiányosságaira. Az információs nap keretében sor került a civil szervezetek részéről felmerült valamennyi kérdés megválaszolására is.
 
A Veszprémi Törvényszék – ahogyan eddig is – továbbra is nyitott a civil szervezetek képviselőivel történő együttműködésre, amelyre érzékelhetően nagy igény mutatkozik. 
 
Veszprém, 2014. október 18.