Újabb lépés a fogyatékossággal élő személyek igazságszolgáltatáshoz való hatékony hozzáférése biztosításának elősegítése érdekében

Az Egyesült Nemzetek Szervezete keretében 2006. december 13-án, New Yorkban elfogadott és Magyarországon a 2007. évi XCII. törvényben kihirdetett a Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló egyezmény kötelező hatályának elismerésével hazánk számos, a fogyatékossággal élő személyek jogainak biztosításával kapcsolatos vállalást tett.

Az Egyezmény 13. cikk 1. pontja értelmében a részes államok vállalták, hogy a fogyatékossággal élő személyek számára másokkal azonos alapon biztosítják az igazságszolgáltatáshoz való hatékony hozzáférést, beleértve az eljárás során az életkornak megfelelő alkalmazkodás biztosítását annak érdekében, hogy megkönnyítsék tényleges részvételüket mind közvetlen, mind közvetett formában, csakúgy, mint tanúként, minden jogi eljárásban. A 13. cikk 2. pontjában pedig arra tettek vállalást, hogy a fogyatékossággal élő személyek igazságszolgáltatáshoz való hatékony hozzáférése biztosításának elősegítése érdekében előmozdítják az igazságügyi igazgatás területén dolgozók megfelelő képzését.

A Szolnoki Törvényszék és az illetékességi területén működő helyi bíróságok évek óta törekednek arra, hogy törvényi kötelezettségüket ügyfélbarát módon lássák el. Az ügyfelekkel való bánásmód, a hivatalos kommunikáció mikéntje nagymértékben kihat arra, hogy milyen kép alakul ki az állampolgárokban a bíróságokról, a bírósági szervezetről. Fokozottan igaz ez a fogyatékossággal élő ügyfelek vonatkozásában. A velük történő bánásmód, az irányukban folytatott hivatalos kommunikáció ugyanis fokozott körültekintést, és empátiát igényel mind a bíráktól, mind az ügyfelekkel közvetlenül érintkező bírósági alkalmazottaktól. Ennek elsajátítása megfelelő érzékenyítést igényel, melynek leghatékonyabb módja az ezen speciális élethelyzetben lévő állampolgárokkal való személyes találkozás.

Erre szolgáltatott kitűnő alkalmat a pusztataksonyi „Tóparti Otthon” Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Fogyatékosok Otthona és Rehabilitációs Intézményében 2016. március 5-én megtartott farsangi ünnepség, melyre a helyi társhatóságok képviselői mellett a Tiszafüredi Járásbíróság munkatársai is meghívást kaptak.

A meghívásnak eleget téve, a Tiszafüredi Járásbíróság képviseletében Dr. Szalay Katalin, a járásbíróság elnöki teendőit egyes igazgatási feladatokat ellátó bíróként teljesítő polgári ügyszakos bírája és Dr. Szakács Hajnalka polgári ügyszakos járásbírósági bíró mellett a Tiszafüredi Járásbíróság elnöki irodájának vezetője és a bírósági épület személy-, és vagyonvédelmét ellátó biztonsági őr vett részt az ünnepségen.

A járásbíróság nevében Dr. Szakács Hajnalka köszöntötte az Otthon lakóit, megköszönve a szívélyes meghívást. Beszédében kiemelte, hogy az ünnepség, az együtt töltött idő lehetőséget ad arra, hogy az igazságszolgáltatás szereplői betekintve a fogyatékossággal élő embertársaik életébe, még empatikusabban láthassák el munkájukat, így jól szolgálja az Országos Bírósági Hivatal Elnöke által meghirdetett „Szolgáltató bíróságokért!” program céljait.

Szolnok, 2016. március 9.