Újabb sikeres fogalmazói felvételi

A fogalmazói álláshelyekre kiírt, az OBH elnöke által egységes feltételekkel közzétett, összesített pályázati kiírás ezúttal is nagy aktivitást váltott ki. Az első félév eredményeihez hasonlóan, a második félévben is több, mint háromszoros túljelentkezést tapasztaltunk a 11 megyében meghirdetett 31 fogalmazói álláshelyre, hiszen 105 pályázat érkezett.

A MIÁ-n 2015. szeptember 9-én és szeptember 22-én eredményesen lezajlott az idei második fogalmazói versenyvizsga írásbeli, majd szóbeli része. A szóbeli vizsgán azok a pályázók vehettek részt, akik sikeres írásbeli vizsgát tettek. A vizsgára regisztrált 81 jelentkező közül összesen 61 pályázó tett sikeres versenyvizsgát.

A vizsgára bocsájtott pályázók száma 37 versenyvizsga-bizottsági tag közreműködését tette szükségessé a vizsgák lebonyolításában, akiknek lelkiismeretes munkájukat ezúton is köszönjük.

A korábbi évekhez képest jelentősen csökkent az érvénytelen pályázatok és a vizsgákat mulasztó pályázók száma, így a munkáltatói jogkört gyakorló törvényszéki elnökök – a vizsgára nem köteles pályázókkal együtt – 77 jelölt közül választhatták ki a leendő bírósági fogalmazókat. Közülük 26 fő pályázata volt sikeres, nekik és valamennyi pályázónak további sok sikert kívánunk.

A következő fogalmazói versenyvizsgára 2016 tavaszán kerül majd sor. A pályázati kiírás közzététele 2016 január hónapban várható.

Budapest, 2015. december 18.