Ülésezett az Észak-dunántúli Közigazgatási és Munkaügyi Regionális Kollégium

2014. június 13-án Szombathelyen tartotta teljes kollégiumi ülését az Észak-dunántúli Közigazgatási és Munkaügyi Regionális Kollégium.

Ebben az évben megtartott első teljes kollégiumi ülésen a kollégium tagjai megemlékeztek az év elején elhunyt dr. Radnay József nyugalmazott kúriai munkaügyi kollégiumvezetőre. Dr. Szőke Zoltán kollégiumvezető röviden ismertette dr. Radnay József életútját, külön is kihangsúlyozva, hogy a munkaügyi ügyszak nagyon sokat köszönhet neki. Sokat tett azért, hogy a munkaügyi bíróság szervezeti keretei továbbra is fennálljanak, amire építve 2013. január 1-jétől felállhatott az önálló közigazgatási és munkaügyi bíróság.

A rövid megemlékezést követően a kollégium tagjai néma felállással tisztelegtek emlékének. Ezt követően a regionális kollégium elfogadta a kollégiumvezető 2013. évi beszámolóját, és egyéb, szakmai kérdésekről tanácskozott. Így a Pp. eljárásjogi szabályainak alkalmazása során felmerülő gyakorlati, jogértelmezési kérdésekről, a munkaügyi, illetve a közigazgatási jogalkalmazás során, továbbá a regionális kollégium ez évi munkatervében számba vett jogalkalmazás - erkölcs összefüggéseit „végigjárva” előadás hangzott el a „jóerkölcsbe ütközésre vonatkozó jogalkalmazói gyakorlat áttekintetéséről a közigazgatási és a munkaügyi jogalkalmazói gyakorlatra is kitekintve.”

Ez folytatódik majd a novemberi teljes kollégiumi ülésen Magyarország Alaptörvénye 28. cikkének az értelmezésével.

Szombathely, 2014. június 19.