Ülésezett az Észak-dunántúli Közigazgatási és Munkaügyi Regionális Kollégium

Az Észak-dunántúli Közigazgatási és Munkaügyi Kollégium 2015. április 24. napján tartotta meg közigazgatási részkollégiumi ülését. A részkollégiumi ülés gerincét a mező-és erdőgazdálkodási földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény alkalmazásával kapcsolatos aktuális jogalkalmazási kérdések megtárgyalása jelentette. A napirendi pont kapcsán előadást tartott Némethné Varga Imelda, a Vas Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztálya Ingatlan-nyilvántartási Osztályának vezetője.

A 2015. április 1-jével megvalósuló szervezeti változások ismertetését követően áttekintette a földforgalmi törvénnyel kapcsolatos jogalkalmazási problémákat, külön kitérve a szerzési korlátozásokkal kapcsolatos nyilatkozatokra, az elővásárlási jogra, a közös tulajdon megszűnésére, s főként az agrárkamara állásfoglalására, illetve annak hiányára az adásvételi szerződések jóváhagyását illetően. Foglalkozott még a haszonélvezeti és használati jogok törlésével, illetve a részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetésével is (melynek kapcsán megemlítette, hogy Vas megyében zajlanak az első ilyen eljárások). Az utóbbi eljárás kapcsán részletesen ismertette e több elemből álló eljárás egymásra épülését és a gyakorlatban előforduló problémákat. Ezt követően dr. Beznicza Árpád, a Zalaegerszegi Törvényszék kollégiumvezetője tartott előadást a magyar földforgalmi szabályozás alkotmányossági és uniós jogi vonatkozásairól, s a régióból származó ítéletek elemzését követően levonta az egységesnek tekinthető tapasztalatokat, illetve a földforgalmi törvény alkalmazása során felmerült problémákat. Előadásában kitért a közös tulajdon megszüntetésével kapcsolatos eltérő bírósági értelmezésekre, valamint a helyi földbizottságok szakhatóságként történő eljárására, állásfoglalására, illetve annak hiányára.

Ezt követően dr. Varga András, a Győri Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság elnöke, európai jogi szaktanácsadó mutatta be az uniós jog érvényesülését két jogeseten keresztül, melyekből következtetéseket vont le az Európai Unió Bíróságához fordulás szükségességét, illetve szükségtelenségét illetően. A kollégium tagjai részére bemutatta a Európai Unió Bírósága honlapján történő gyors és egyszerű keresés funkcióját, melynek segítségével a bírák megtudhatják, hogy kollégáik milyen előzetes döntéshozatalra irányuló eljárásokat kezdeményeztek.

A közigazgatási nemperes eljárások régión belüli vizsgálatából leszűrhető tapasztalatok ismertetését követően dr. Vilimszky Anna kollégiumvezető-helyettes felvetett néhány, az adópereket érintő aktuális jogalkalmazási kérdést, melyek kapcsán dr. Mudráné dr. Láng Erzsébet kúriai bíró, kapcsolattartó fejtette ki a Kúria álláspontját, a vonatkozó ítéletek ismertetésével. Részletesen kifejtette az adóhatóság alaphatározatának és módosító határozatának egymáshoz fűződő viszonyát, illetve az egyéni vállalkozó magánszemély e két státuszából adódó különbségeket a magánszemélyt érintő becslési eljárás és a vállalkozást érintő becslési eljárás kapcsán. Utóbbi esetben a Kúria azt a gyakorlatot alakította ki, hogy az adóhatóság nem köteles kapcsolódó vizsgálatot lefolytatni a vállalkozásnál egy magánszemélyt érintő vagyonosodási eljárás keretében.

Szombathely, 2015. április 30.