Ülésezett az Észak-dunántúli Közigazgatási és Munkaügyi Regionális Kollégium

Az Észak-dunántúli Közigazgatási és Munkaügyi Kollégium 2016. október 14. napján tartotta meg munkaügyi részkollégiumi ülését. A tanácskozás elején dr. Szőke Zoltán kollégiumvezető ismertette az Mt. 2016. évi módosításait, majd dr. Gottlieb László, a Győri Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság bírája tartott egy rövid összefoglalót a Kúria munkaviszony jogellenes megszüntetésének jogkövetkezményeiről készített joggyakorlat-elemző csoporti véleményéről.

Ezt követően feldolgozásra és ismertetésre kerültek a régió területén 2015-2016-ban meghozott, sérelemdíjjal kapcsolatos ítéletek, melyek közül kiemelkedik a Szombathelyi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság Kúria által is helybenhagyott, s etalonként szolgáló ítélete. A sérelemdíjat követően a részkollégiumi ülés részletesen foglalkozott a kártérítés aktuális jogalkalmazási kérdéseivel, különös tekintettel a régi Mt.-ben szereplő működési kör és az Mt. ellenőrzési kör fogalma közötti különbségek elhatárolásával. Ennek során a részkollégium egyhangúan véleményt nyilvánított – többek között – arról, hogy a munkáltató által biztosított munkaeszköz rejtett hibájából fakadó, munkavállalót ért baleset a munkáltató ellenőrzési körébe tartozó körülmény.

A részkollégiumi ülésen dr. Ferenczné dr. Böröcz Éva, a Veszprémi Törvényszék tanácselnöke ismertette az általa és dr. Kozma Árpád, a Veszprémi Törvényszék bírája által készített, a régió munkaügyi fellebbviteli tanácsainak gyakorlatát ismertető vizsgálati anyagot, különös tekintettel a hatályon kívül helyezések gyakorlatára. Dr. Bors Szilvia, a Győri Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság bírája, munkaügyi ügyszakos európai jogi szaktanácsadó előadást tartott a kiküldetésre vonatkozó európai uniós jogszabályi rendelkezésekről, s ennek keretében kitért a kirendelésre vonatkozó Mt.-módosításra is. A részkollégiumi ülést Sipőczné dr. Tánczos Rita, kúriai bíró, kapcsolattartó a Kúria túlmunkával kapcsolatos döntéseit ismertető tájékoztatása zárta, melyben kitért az egyszerűsített foglalkoztatás keretében foglalkoztatottak rendkívüli munkavégzéséért járó díjazására és a kötetlen munkarend értelmezésére is. 

Szombathely, 2016. október 20.