Ülésezett az Észak-magyarországi Közigazgatási és Munkaügyi Regionális Kollégium

Az Észak-magyarországi Közigazgatási és Munkaügyi Regionális Kollégium 2015. október 2-án Miskolcon tartotta teljes és rész-kollégiumi ülését. 
A kollégiumi ülésen a regionális kollégiumvezető aktuális kérdésekről tájékoztatta a kollégium tagságát, illetve mindkét ügyszak európai jogi szaktanácsadója hasznos információkkal látta el  a kollégiumi tagokat. A kollégium továbbá jóváhagyta a 2016. évi munkatervet. 
 
A közigazgatási ügyszak rész-kollégiumi ülése az általános forgalmi adó adónemben hozott adóhatósági határozatok bírósági felülvizsgálatával kapcsolatos régiós joggyakorlat-elemzéséről szóló előterjesztést tárgyalta meg. A kollégiumvezető által lefolytatott vizsgálattal arra a kérdésre kereste a rész-kollégiumi ülés a választ, hogy az Európai Unió Bíróságának döntései következtében megváltozott régiós gyakorlat mennyiben tekinthető egységesnek, illetve az áfa vonatkozásában mely területeken mutatkoznak nehézségek a jogalkalmazásban.
 
 
A munkaügyi ügyszak rész-kollégiumi ülésének fő témájaként került előterjesztésre a per előtti egyeztetés és a mediáció kérdésköre a munkaügyi perekben, figyelemmel a Pp. kodifikáció XXIII. fejezetének javaslatára is. 
A teljes és a közigazgatási rész-kollégiumi ülésen részt vett dr. Kalas Tibor, a Kúria Közigazgatási-Munkaügyi Kollégiumának kollégiumvezetője, valamint dr. Hajnal Péter kúriai tanácselnök, valamint a kollégium két kúriai kapcsolattartója is, dr. Hajdu Edit és dr. Sperka Kálmán kúriai tanácselnökök.
 
Miskolc, 2015. október 6.