Ülésezett a Debreceni Törvényszék Polgári- Közigazgatási- Munkaügyi Kollégiuma

A Debreceni Törvényszék Polgári- Közigazgatási- Munkaügyi Kollégiuma elmúlt héten tartott ülésén a gondnoksági perek új szabályait tekintették át a jelenlévők. A kollégiumi tagok és a gondnoksági pereket tárgyaló bírák mellett az összejövetelre a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala, a megye valamennyi járási gyámhivatalának munkatársai, továbbá igazságügyi szakértők is meghívást kaptak.

A témakör mielőbbi napirendre tűzését az indokolta, hogy az új Ptk. lényegesen megváltoztatta a gondnokság alá helyezésre vonatkozó rendelkezéseket és ennek fontos eljárásjogi következményei vannak, ugyanakkor az új szabályokat a 2014. március 15-én folyamatban lévő ügyekre is alkalmazni kell.

Az ülésen szó esett a gondnokság alá helyezés új anyagi jogi szabályairól, ezek eljárásjogi következményeiről, így a keresetlevél kellékeiről, a szakértői véleményekről, az ügycsoportokról, valamint a választójogból való kizárásról.