Ülnöki eskütétel a Veszprémben

2015. május 14-én a törvényszék elnöke, valamint a közigazgatási és munkaügyi bíróság elnökének jelenlétében került sor a megyei közgyűlés által 2015. áprilisában megválasztott bírósági ülnökök ünnepélyes eskütételére a veszprémi Megyeházán. 
 
Az Alaptörvényben rögzített társasbíráskodás elvének megfelelően - a törvény által meghatározott ügyekben és módon - nem hivatásos bírák, azaz ülnökök is részt vesznek az ítélkezésben. Ülnöknek az a 30. évét betöltött magyar állampolgár választható meg, aki nem áll a cselekvőképességet érintő gondnokság, vagy támogatott döntéshozatal hatálya alatt, továbbá büntetlen előéletű és nem áll közügyektől eltiltás hatálya alatt. 
 
A most felesketett 43 bírósági ülnök négy éven keresztül segíti majd a Veszprémi Törvényszék, a Veszprémi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság, valamint a fiatalkorúak büntető ügyeiben eljáró veszprém megyei bíróságok ítélkező tevékenységét. A települési önkormányzatok, valamint a területi és települési nemzetiségi önkormányzatok képviselő-testületei által megválasztott további bírósági ülnökök 2015. májusában az illetékes járásbírósági elnök előtt tesznek esküt és veszik át megbízólevelüket. 
 
Veszprém, 2015. május 18.