Ünnepélyes ülnöki eskütétel Zalaegerszegen

„Boldog azon haza, hol a bíró ítélete nem csak igazságot szolgáltat, hanem a hivatalába és személyébe helyezett bizodalomnál fogva megnyugvást is szerez a feleknek” - idézte Deák Ferencet dr. Sorok Norbert, a Zalaegerszegi Törvényszék megbízott elnöke 2015. május 14-én, mikor 84 bírósági ülnök tett hivatalos esküt a törvényszék barokk dísztermében.

Zalaegerszeg bíróságaira, illetve a törvényszékre összesen 86 ülnököt - közülük 84 tett most esküt - választott 2015 áprilisában a Zala Megyei Közgyűlés, Zalaegerszeg Megye Jogú Város Közgyűlése, Nagykanizsa Megye Jogú város Közgyűlése, a Zala Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat, valamint Zalaegerszeg Megye Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata.
Az ülnökök ünnepélyes keretek között 2015. május 14-én vették át megbízólevelüket és tették le az ülnöki esküt az illetékes bíróság, illetve a törvényszék elnöke előtt.

Az egyebegyűlteket dr. Sorok Norbert megbízott törvényszéki elnök köszöntötte.
„Önök percek múlva a hivatásos bírákkal szinte azonos jogokkal lesznek felruházva, de terhelik is Önöket mindazon kötelmek, amelyek a hivatásos bírákat. Önök percek múlva már nem azok az emberek lesznek, akik voltak eddig. Önök majd Magyarország, a Magyar Állam nevében eljárva hatalmat gyakorolnak mások felett. Igazságot szolgáltatnak “ - hangzott el a köszöntőben. Az elnök kiemelte: az ülnökök a társadalmat képviselik, saját tanulmányaikból, szakmájukból, élethelyzeteikből hozott tapasztalataikkal a tanács elnökén túli nézőponttal segítik a bíráskodást.

Dr. Pál Attila, a Zala Megyei Közgyűlés elnöke  köszöntőjében elhangzott: az ülnökök olyan hivatást fognak betölteni, amely már az 1300-as évek óta létezik. Mint mondta, első ízben került sor ilyen nagyszabású ünnepélyes eskütételre, amelynek a törvényszék patinás épülete méltó helyet ad. A méltó helyhez méltó időpont is társul, hiszen  Zalaegerszeg rendezett tanácsú város 130. évfordulója erre az évre esik, a hozzá kapcsolódó rendezvények pedig ezekben a napokban is zajlanak - hangzott el Gecse Péter, Zalaegerszeg város alpolgármestere beszédében, amelyben a városi elöljáró  kiemelte: „Önök lakóhelyük, Zalaegerszeg és Magyarország valamennyi állampolgárát képviselik ülnökként.”
Az ülnöki megbízóleveleket Gecse Péter alpolgármester és dr. Pál Attila megyei közgyűlési elnök adta át az ülnököknek, majd sor került az ünnepélyes eskütételre. Ezt követően dr. Czipóth Edit, a Zalaegerszegi Járásbíróság elnöke  és dr. Mihályi Mónika, a Zalaegerszegei Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság elnöke tartott tájékoztatót az ülnöki feladatokról.

A rendezvény tárlatvezetéssel zárult, amely során az ülnökök megismerkedtek az épület történetével, megtekintették a Bírósági tárlatot, jártak a törvényszék könyvtárában, valamint  munkájuk jövendő helyszínén, egy tárgyalóteremben is elidőztek.

Zalaegerszeg, 2015. május 14.