Ünnepi ülés a Szegedi Ítélőtáblán

Dr. Fedor Attila 80. születésnapja és dr. Maráz Vilmosné születésének 70. évfordulója tiszteletére a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának Büntetőjogi és Büntető Eljárásjogi Tanszéke és a Szegedi Ítélőtábla Büntető Kollégiuma szeptember 12-én, pénteken ünnepi szakmai ülést rendezett a Szegedi Ítélőtábla dísztermében.
 
A tanácskozást dr. Hegedűs István címzetes egyetemi docens, a Szegedi Ítélőtábla büntetőkollégiumának vezető nyitotta meg. Beszédében hangsúlyozta: dr. Maráz Vilmosné kollégiumvezető asszony és dr. Fedor Attila kollégiumvezető életében a 10 éves korkülönbség miatt érdekes párhuzamosságok és "egymást követések" alakultak ki. Így például Fedor Attila 1966-től lett a Szegedi Járásbíróság elnökhelyettese, majd amikor 1975-ben kinevezték a járásbíróság elnökének, a helyettesi poszton dr. Maráz Vilmosné Magdika követte. 1978-tól dr. Fedor Attilát kinevezték a Csongrád Megyei Bíróság elnökhelyettesének, majd 1984-ben elnökének, és a megüresedett elnökhelyettesi posztot dr. Maráz Vilmosné töltötte be.
 
 
Ez az egymás követés a Szegedi Ítélőtáblán is folytatódott: 2003-tól dr. Fedor Attila lett a büntető kollégium vezetője, és nyugdíjba vonulása után dr. Maráz Vilmosné került a helyére, amit fájdalmasan korai haláláig, 2011-ig töltött be. Mindketten dolgoztak egyetemi oktatóként is a Szegedi Tudományegyetem Büntetőjogi és Büntetés-eljárásjogi Tanszékén, ahol címzetes egyetemi docensek lettek. Mindketten segítették bírói nemzedékek pályakezdését, és mindkettőjük munkáját magas szakmai kitüntetésekkel ismerték el. Személyükben olyan elismert bírókat, bírósági vezetőket tisztelhetünk, aki joggal vívtak ki tiszteltet az egész országban - hangsúlyozta dr. Hegedűs István.
 
Ezt követően dr. habil. Karsai Krisztina tanszékvezető egyetemi docens "A büntetőjog alkalmazása az uniós jog szorításában" címmel tartott előadást, majd dr. Cserháti Ágota ítélőtábla bíró "A feljelentési kötelezettség haladéktalan, illetve nyombani megtétele a titkos információgyűjtés eredményének felhasználhatósága körében" című előadása következett. Dr. Szomora Zsolt PhD, egyetemi docens "Az alkotmányos követelmények alkalmazásának tapasztalatai rágalmazási és becsületsértési ügyekben", dr. Törő Sándor címzetes egyetemi docens, Csongrád megyei főügyész helyettes "A katonai büntetőjog fogalmának alakulása a Kbt.-től napjainkig"  címmel tartott eladást. 
 
Délután dr. Harangozó Attila, a Szegedi Ítélőtábla elnöke, címzetes egyetemi docens "Alkotmányossági kérdések az új Büntető törvénykönyvvel kapcsolatban", dr. Halász Edina - dr. Nagy Erzsébet ítélőtáblai bírák "Enyhébb lesz-e a büntetés, ha diplomás az elkövető? Egy prekoncepció nyomában", végül dr. Gál András tanársegéd "Jogos védelem egykor és ma" című előadása hangzott el.
 
Az előadások között és a tanácskozás zárásakor volt pályatársak, kollégák, egykori tanítványok méltatták dr. Maráz Vilmosné és dr. Fedor Attila bírói és oktatói tevékenységét, hangsúlyozva: kiváló szakmai munkájukkal mindketten méltán vívtak ki nagy elismerést a magyar igazságszolgáltatásban, és példaként szolgálhatnak mindazoknak, akik a bírói hivatást választották.
 
Szeged, 2014. szeptember 15.