A választójog gyakorlására kiterjedő belátási képesség vizsgálatára vonatkozó bírósági gyakorlatról Szegeden

A gondnokság alá helyezési eljárásban a választójog gyakorlására kiterjedő belátási képesség vizsgálatára vonatkozó helyi bírósági gyakorlatot tekintették át a Szegedi Törvényszék bírái a Törvényszéken a 2014. év január hó 28. napján megtartott bírói tanácskozáson.

A tanácskozásra meghívást kaptak az ilyen ügyben eljáró szakértők, a perindításra jogosult Csongrád Megyei Kormányhivatal Járási Gyámhivatalok, a Csongrád Megyei Főügyészség és az egyes értelmi fogyatékkal élők érdekvédelmi szervezeteinek képviselői.

A konzultációt az indokolta, hogy a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 2013. június 21. napjától módosított rendelkezéseit az egyes perekben a bírák az egyéniesítés, az objektivitás, a szükségesség és arányosság együttes követelményrendszerével alkalmazzák a választójogból való kizárás tárgykörében.

Az egyeztetésen az igazságügyi szakértők ismertették a szakértői vizsgálat szempontrendszerét, a perindításra jogosult gyámhivatalok képviselői pedig a perindításnál alkalmazott szempontokat.

A tanácskozás eredményességére tekintettel az egyes hivatásrendek képviselői megállapodtak abban is, hogy a jövőben további hasonló szakmai konzultációra kerül sor.  

Szeged, 2014. január 28.