Változnak a gondnokság alá helyezés szabályai - Konferencia a Budapesti II. és III. Kerületi Bíróságon

A Budapesti II. és III. Kerületi Bíróságon 2014. március 17-én az új Polgári Törvénykönyv cselekvőképességre vonatkozó szabályaival kapcsolatos konferenciát tartottak a bíróság illetékességi területén dolgozó gyámhivatalok vezetőinek, munkatársainak, a SOTE igazságügyi szakértőjének, a gondnokság alá helyezési ügyekben leggyakrabban ügygondnokként kirendelésre kerülő ügyvédeknek, valamint a Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság családjogi bíráinak részvételével.

A tanácskozás résztvevői megvitatták, hogy a folyamatban lévő gondnokság alá helyezési ügyekben melyek lesznek a jogszabályváltozás nyomán szükséges keresetváltoztatások tartalmi elemei, illetve az újonnan induló eljárásokban mit kell kötelezően tartalmaznia a keresetlevélnek, továbbá kik azok, akik a jövőben jogosultak lesznek a gondnokság alá helyezési eljárás megindítására. Az szakértő ezt követően arról adott tájékoztatást, hogy melyek azok a kérdések, amelyekre határozott szakvéleményt tud adni, illetve melyek azok, amelyek szakértőileg nem válaszolhatóak meg teljes bizonyossággal. A Polgári Törvénykönyvben nóvum az úgynevezett a támogatott döntéshozatal – mikor is a gondnok helyett támogatót kell kirendelni –, így a konferencián az új szabályozással kapcsolatban felmerülő kérdéseket is megbeszélték a jelenlévők.
A tanácskozás valamennyi résztvevője egyetértett abban, hogy a konferencia eredményei a gondnokság alá helyezési perek gyorsabb befejezéséhez járulhatnak hozzá.

Budapest, 2014. március 21.