A Veszprémi Törvényszék az Európa Tanács CEPEJ bizottságának referenciabíróság programjában

Az Európa Tanácsnak az igazságszolgáltatás hatékonyságával foglalkozó európai bizottsága  (CEPEJ) szeptember 23-án tartotta 10. plenáris ülését Strasbourgban. Az ülésen az OBH Elnöke által új referenciabíróságként kijelölt Veszprémi Törvényszék képviselője is részt vett.
 
A CEPEJ fő célja az igazságszolgáltatás minőségének javítása, annak hatékonyabbá, gyorsabbá tétele. Ennek elérését különféle tudományosan elismert, más területeken is alkalmazott módszerekkel igyekszik segíteni, melynek keretében több más európai intézménnyel, szervezettel is együttműködik, így pl. az Európa Tanács titkárságával, valamint szoros kapcsolatot ápol az Emberi Jogok Európai Bíróságával is. Az Európa Tanáccsal kötött együttműködési program keretében pedig nemcsak az Európa Tanács tagállamai részesülhetnek a CEPEJ által kidolgozott eredményekben, hanem az együttműködésbe bevont más országok is, mint például Marokkó, Tunézia vagy Jordánia. 
 
A referenciabíróságok („pilot courts”) rendszerét a CEPEJ azzal a szándékkal hozta létre, hogy az egyes bíróságokon kipróbált és bevált módszereket szélesebb körben is megismerhetővé és alkalmazhatóvá tegye. A referenciabíróságok különféle szempontok alapján készített beszámolóit és adatszolgáltatásait összesítve és kiértékelve igyekszik a CEPEJ minél hatékonyabb módszereket kidolgozni a fenti célok elérése érdekében.
 
A CEPEJ tanácskozásai a fenti témákban való együttgondolkodás mellett kiváló lehetőséget teremtenek arra, hogy a bizottságban részt vevő tagállami bíróságok megosszák egymással „jó gyakorlataikat”, így tulajdonképpen a „jó gyakorlatok workshopjaként” is tekinthetünk rá.
 
A bizottság munkájába most bekapcsolódó Veszprémi Törvényszék is törekszik arra, hogy az általa kidolgozott és alkalmazott, vagy az országban máshol már bevált jó gyakorlatokat megismertesse a többi referenciabírósággal, valamint a megfontolásra érdemes külföldi megoldásokat a központi igazgatási vezetésen keresztül elérhetővé tegye a magyar bíróságok számára is.
 
Veszprém, 2015. szeptember 28.